8. ledna 2014

O Vánocích se na Svaté Hoře zpívalo u jesliček

Logo Matice Svatohorské maléO letošních Vánocích byla po několika letech obnovena tradice zpívání pásma koled. „Zpívání u jesliček“ se ve vždy zcela zaplněné svatohorské bazilice konalo po čtyři sváteční odpoledne.

 

První ročník „Zpívání u jesliček“ navázal na tradici zpívání koled zavedené na Svaté Hoře v poválečné době, udržované i v době komunismu a obnovené po roce 1990, kdy se pásmo koled zpívalo po odpolední mši svaté.

Zpěvníček s koledamiZpívání koled se v bazilice na Svaté Hoře konalo na Boží hod vánoční 25. prosince, o svátku svatého Štěpána 26. prosince v neděli 29. prosince 2013 a v neděli 5. ledna 2014, vždy od 14 do 15 hodin. „Zpívání u jesliček“ se těšilo velkému zájmu návštěvníků, jak těch, kteří na Svatou Horu přišli, aby si zazpívali od Vánoc neodmyslitelné koledy, tak těch, kteří přišli náhodně či ve spojitosti s návštěvou tradiční výstavy betlémů, kterou každoročně v Mníšecké kapli a Svatohorském poutním muzeu pořádá Spolek příbramských betlémářů.

Každé odpolední zpívání bylo zahájeno krátkým přivítáním, kterého se ujal svatohorský farní vikář P. David Horáček. Za Pavel Šmolík při doprovodu koledvarhany usedl na Boží hod vánoční a v neděli 29. prosince přední český varhaník Jaroslav Tůma, který je zároveň titulárním svatohorským varhaníkem. Na druhý svátek vánoční 26. prosince doprovodila zpěv koled Jana Hovorková. V neděli 5. ledna svatohorské chórové varhany pak rozezněl Pavel Šmolík, dlouholetý regenschori na Svaté Hoře, nyní katedrální varhaník a ředitel kůru v Plzni. Návštěvníci měli k dispozici zpěvníčky s notami a texty k celkem 16 koledám. Varhaník každou koledu předehrál a pak spolu s účastníky zpíval. Takto se během asi hodiny, která s koledami velmi rychle uplynula, přezpívaly jak známé koledy, jako například Půjdem spolu do Betléma, Tichá noc, Veselé vánoční hody, tak i zpěvy méně rozšířené jako Pojďte všichni k jesličkám, Hvězda svítí nad Betlémem, Jdou zástupy věrných a další. Před tradičním „Narodil se Kristus Pán“ se P. Horáček ujal několika slov na závěr: „Přátelé, ještě předtím, než si zazpíváme úplně tu poslední, velmi známou, řekli bychom, hymnu Vánoc Narodil se Kristus Pán, mám na srdci dvě věci. První z nich je poděkování. Díky vám, kteří jste si udělali čas a přišli si zazpívat koledy. Díky panu varhaníkovi Tůmovi, (…) díky Matici Svatohorské. Doufám, že se tady takto nescházíme naposledy, že jsme si skutečně zazpívali od srdce a rádi a že zase přijdeme (…). A druhou věcí, kterou mám na srdci, je přání. Chci vám i sobě přát, abychom si uměli tak, jako jsme si zazpívali teď, zazpívat i doma. Kdykoli, když se budeme cítit smutní, kdykoli, když budeme mít radost; ať nás zpěv provází jako jeden ze základních projevů naší existence. Všem vám přeji krásné, požehnané a radostné svátky“ (25. prosince 2013).

„Zpívání u jesliček“, určené všem, malým i velkým, mladým i starým, pořádala Matice Svatohorská , spolek přátel a dobrodinců poutního místa Svatá Hora, za finanční podpory města Příbram a Pražské provincie Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů . Vstup byl volný.Při Zpívání u jesliček

Poděkování patří všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k tomu, že se velmi zdařilé „Zpívání u jesliček“ na Svaté Hoře mohlo uskutečnit, i všem, kteří si přišli koledy zazpívat.

Svatohorské „Zpívání u jesliček“ se bude konat opět o nadcházejících Vánocích. Informace najdete nejpozději během adventu na těchto internetových stránkách.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.