30. dubna 2014

Farnost Svatá Hora je partnerem výstavby mateřské školky v Příbrami

Bazilika Svatá HoraNa náměstí Dr. Josefa Theurera v Příbrami, pod severní strání Svaté Hory, bude zřízena mateřská školka. Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora je partnerem projektu. 

 

V dubnu 2014 byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce objektu – zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera 261“, na který byla městu Příbram přidělena dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Dotace byla schválena ve výši 8,9 milionů Kč, vzhledem k nižší vysoutěžené ceně zakázky bude skutečná výše dotace cca 5,8 milionů Kč.

Předmětem tohoto projektu je přeměna v současné době nevyužívaného objektu na mateřskou školu pro 36 dětí. Součástí realizace je rekonstrukce objektu, jeho vybavení nábytkem, pomůckami pro výuku a základním technickým vybavením pro provoz školy. Přilehlá neudržovaná školní zahrada bude revitalizována a doplněna novými herními prvky.

Rekonstrukce budovy by měla být ukončena v září 2014.

Logo_ROP

 

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.