10. října 2013

Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2010

Název a sídlo nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: „ Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí.“

Sídlo nadačního fondu: Příbram II – 591, PSČ: 261 80.

Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí je právnickou osobou, a to nadačním fondem ve smyslu zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Zřizovatel nadačního fondu

Jediným zřizovatelem nadačního fondu je: Římskokatolická farnost – proboštství u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Příbram II – Svatá Hora, PSČ 261 80.

Účel nadačního fondu

Nadační fond je zřízen za účelem ochrany kulturní památky Svatohorských schodů v Příbrami, a to zejména za účelem napomáhání k obnově, údržbě a provozu této kulturní památky, a dále za účelem zvelebování okolí Svatohorských schodů v Příbrami.

Řízení nadace

Správní rada:

předseda: Mgr. Josef Michalčík
člen:         Martina Jechortová
člen:        MVDr. Josef Řihák

Dozorčí rada:

předseda: Jaroslav Štefan
člen:         Hana Müllerová
člen:        MUDr. Ivan Šedivý

Jménem nadačního fondu jedná předseda nebo všichni členové správní rady společně. Listiny o právních úkonech podepisuje předseda správní rady nebo všichni členové správní rady. Činí tak tím způsobem, že k vypsanému názvu nadačního fondu či otisku razítka připojí svůj podpis.

Zaktualizovaly se cedule týkající se provozu na Svaté Hoře na parkovišti pod Svatou Horou i na ostatních místech po Příbrami.

Zrealizovalo se přendání směrových ukazatelů na Svatou Horu z původních cest přes obec Dubno na nový okruh okolo Příbrami.

Firma Šlehofer vymalovala Svatohorské schody před oslavou Korunovace.

Svatá Hora se zařadila do prvního ročníku akce „Noc kostelů“, o úspěšnosti svědčila návštěvnost okolo 2000 lidí, o průběhu akce informovala Česká televize v přímých vstupech do svých zpravodajství.

Oslava výročí Korunovace proběhla dne 13. 6. 2010.

Svatohorská pouť se konala 15. 8. 2010 v 9.00 hodin.

Dne 17. srpna 2010 v ranních hodinách zemřel předseda dozorčí rady pan Jaroslav Štefan. S díky vzpomínáme.

Svatohorská Šalmaj se konala 19. 9. 2010 a ve stejný den proběhl další ročník „Běhu hasičů do Svatohorských schodů“.

Proběhlo jednání s p. Mgr. Kainem ohledně doplnění dozorčí rady NF, aby vše proběhlo podle stanov. Hledá se nový člen.

Výsledek hospodaření je nedílnou součástí zprávy.

Nadační fond
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.