10. října 2013

Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2011

Název a sídlo nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: „ Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí.“

Sídlo nadačního fondu: Příbram II – 591, PSČ: 261 80.

Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí je právnickou osobou, a to nadačním fondem ve smyslu zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Zapsán v nadačním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 278.

Zakladatel nadačního fondu

Jediným zakladatelem nadačního fondu je: Římskokatolická farnost – proboštství u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Příbram II – Svatá Hora, PSČ 261 80.

Účel nadačního fondu

Nadační fond je zřízen za účelem ochrany kulturní památky Svatohorských schodů v Příbrami, a to zejména za účelem napomáhání k obnově, údržbě a provozu této kulturní památky, a dále za účelem zvelebování okolí Svatohorských schodů v Příbrami.

Řízení nadace

Správní rada:

předseda: Mgr. Josef Michalčík
člen:         Martina Jechortová
člen:        MVDr. Josef Řihák

Dozorčí rada:

předseda: MUDr. Ivan Šedivý
člen:         Hana Müllerová
člen:        Mgr. Josef Vacek

Jménem nadačního fondu jedná předseda nebo všichni členové správní rady společně. Listiny o právních úkonech podepisuje předseda správní rady nebo všichni členové správní rady. Činí tak tím způsobem, že k vypsanému názvu nadačního fondu či otisku razítka připojí svůj podpis.

Byly uzavřeny Svatohorské schody v důsledku propadu klenby v horní části u ambitů. Opravy bohužel trvaly dlouho.

Svatohorské schody byly opět poničeny vandaly, škoda byla nahlášena na pojišťovnu a skla oken byla vyměněna.

Zároveň byly ukradeny měděné tabulky s dárci, kteří přispěli na znovuobnovení schodů po sametové revoluci.

Byla udělána nová tabule, plastová a bude umístěna v horní části svatohorských schodů, kde je více na očích.

Svatá Hora se znovu zúčastnila akce „Noc kostelů“, o úspěšnosti svědčila návštěvnost okolo 1500 lidí, o průběhu akce informovaly místní i státní deníky a Česká televize.

Oslava výročí Korunovace proběhla dne 3. 7. 2011.

Svatohorská pouť se konala 14. 8. 2011 v 9.00 hodin.

Svatohorská Šalmaj se konala 19. 9. 20011 a ve stejný den proběhl další ročník „Běhu hasičů do Svatohorských schodů“.

Proběhlo jednání s p. Mgr. Kainem ohledně doplnění dozorčí rady NF, aby vše proběhlo podle stanov.

Výsledek hospodaření je nedílnou součástí zprávy.

Nadační fond
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.