15. července 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2013

Název a sídlo nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: „ Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí.“

Sídlo nadačního fondu: Příbram II – 591, PSČ: 261 80.

Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí je právnickou osobou, a to nadačním fondem ve smyslu zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Zapsán v nadačním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 278.

Zakladatel nadačního fondu

Jediným zakladatelem nadačního fondu je: Římskokatolická farnost – proboštství u kostela

Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Příbram II – Svatá Hora, PSČ 261 80.

Účel nadačního fondu

Nadační fond je zřízen za účelem ochrany kulturní památky Svatohorských schodů v Příbrami, a to zejména za účelem napomáhání k obnově, údržbě a provozu této kulturní památky, a dále za účelem zvelebování okolí Svatohorských schodů v Příbrami.

Řízení nadace

Správní rada:

předseda:  Jan Sokulski
člen:         Martina Jechortová
člen:         Pavel Pikrt

Dozorčí rada:

předseda: MUDr. Ivan Šedivý
člen:         Hana Müllerová
člen:         Mgr. Josef Vacek

Jménem nadačního fondu jedná předseda nebo všichni členové správní rady společně. Listiny o právních úkonech podepisuje předseda správní rady nebo všichni členové správní rady. Činí tak tím způsobem, že k vypsanému názvu nadačního fondu či otisku razítka připojí svůj podpis.

P. Josef Michalčík předal s vedením Římskokatolické farnosti i vedení Nadačního fondu svému nástupci, P. Janu Sokulskému. Veškeré dokumenty byly řešeny s p. Mgr. Kainem.

Nová tabule se jmény dárců byla umístěna v horní části znovuotevřených svatohorských schodů.

Ke zhotovenému kamerovému systému ve schodech se domlouvalo propojení i na Městskou policii.

Nadační fond přizval na své jednání i občanské sdružení „Jiná krajina“, které také pečuje o okolí Svaté Hory, konkrétně o sady. Jednání se zúčastnil p. Martin Šperl. Hovořilo se o spolupráci a vzájemné podpoře rovněž s obč. sdružením „Otevřená Svatá Hora“.

Dne 1. května se zástupci Nadačního fondu také zúčastnili vernisáže výstavy ve Svatohorském muzeu s názvem „Svatá Hora místo přesahující hranice.

Svatá Hora se také zúčastnila akce „Noc kostelů“ dne 24. 5. 2013 opět s velkou účastí veřejnosti.

Během roku probíhalo další vysekávání náletů a stromů ohrožujících stromů v areálu Svaté Hory.

Oslava 280. výročí Korunovace proběhla dne 9. 6. 2013.

Svatohorská pouť se konala 14. 8. 2013 v 9.00 hodin.

Svatohorská Šalmaj se konala 14. 9. 2013 a ve stejný den proběhl další ročník „Běhu hasičů do Svatohorských schodů“. Rovněž tento víkend se uskutečnil tzv. Lanový svět“ pořádaný příbramskými skauty v zahradě exercičního domu.

Ve středu dne 25. 9. 2013 došlo k propadu části Svatohorských schodů. Propad je lokálního charakteru a nalézá se ve střední části schodů. Velikost propadu je několik desítek centimetrů.

Na odstranění propadu usilovně pracujeme s řadou odborníků a odborných firem a to ve spolupráci s městem Příbram.

Výsledek hospodaření je nedílnou součástí zprávy.

Nadační fond
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.