18. července 2014

Farnost Svatá Hora je partnerem města Příbram v rámci projektu Rekonstrukce Mateřské školky pod Svatou Horou

Bazilika Svatá HoraMěstu Příbram byla přidělena dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ) na projekt „Rekonstrukce Mateřské školy pod Svatou Horou“. Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora je partnerem projektu.

Realizací projektu dojde k vytvoření samostatné ložnice pro 38 dětí v podkroví budovy, vznikne prostor pro inhalační činnost a zázemí pro pracovníky školy. Projekt také řeší i nové vybavení v oblasti výuky, vybavení školy moderními technologiemi (interaktivní tabulí, PC), pomůckami pro výuku a didaktickými pomůckami pro rozvoj schopností a dovedností dětí. Zároveň dojde k významnému zlepšení technologického zázemí (průmyslová myčka, pračka) školy. Součástí projektu je i dovybavení školní zahrady novými herními prvky.

Informace o projektu

Datum zahájení realizace: 07/2014
Předpokládané datum ukončení realizace: 12/2014
Celkový rozpočet projektu: cca 4 mil. Kč
Dotace poskytnutá ROP Střední Čechy: cca 3,2 mil. Kč
Spolufinancování městem Příbram: cca 0,8 mil. Kč

Stavební práce realizuje firma MTStav Příbram s.r.o., která byla vítězným uchazečem ve výběrovém řízení.

Logo_ROP
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.