12. prosince 2014

Zpívání u jesliček

Logo Matice Svatohorské maléPřijďte si zazpívat koledy na Svatou Horu: na Boží hod vánoční 25. 12., na sv. Štěpána 26. 12., v neděli 28. 12. a v neděli 4. 1., vždy od 14 do 15 hodin, v bazilice na Svaté Hoře. Plakát na „Zpívání u jesliček" ke stažení

 

Poté, co se loni obnovené zpívání koled ve svatohorské bazilice setkalo s velkým úspěchem, mohou si návštěvníci přijít zazpívat jak známé, tak i méně známé koledy i o letošních vánočních svátcích. Z loňského Zpívání u jesliček

Zpívání koled se bude konat opět čtyřikrát, a to na Boží hod vánoční 25. prosince, na svatého Štěpána 26. prosince, v neděli 28. prosince 2014 a v neděli 4. ledna 2014, vždy od 14 do cca 15 hodin v bazilice na Svaté Hoře. Bude zahájeno krátkým přivítáním. Návštěvníci budou mít k dispozici brožurku s notami a textem. Každá koleda bude opatřena číslem, které bude zobrazováno na dobře viditelném displeji tak, aby se do zpívání mohli zapojit i ti, kteří přijdou, i zcela náhodně, během programu. Varhaník na kůru vždy krátce předehraje danou koledu a poté účastníci budou za doprovodu varhan spolu s varhaníkem a několika sborovými zpěváky zpívat. Takto se přezpívají všechny koledy uvedené v brožurce. Na  závěr to bude tradiční „Narodil se Kristus Pán", kterým bude program zakončen.

„Zpívání u jesliček“ jeZpívání u jesliček 2014 určeno malým i velkým, mladým i starým. Vstup je volný. 

Projekt realizuje Matice Svatohorská, spolek přátel a dobrodinců Svaté Hory, za finanční podpory města Příbram a nadace Život umělce.

„Zpívání u jesliček“ lze spojit s návštěvou svatohorského betlému umístěného v bazilice, v kapli svatého Ignáce, a s návštěvou tradiční výstavy betlémů, kterou v Mníšecké kapli a Svatohorském poutním muzeu pořádá Spolek příbramských betlémářů.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.