12. ledna 2015

Ohlédnutí za letošním „Zpívání u jesliček“

Logo Matice Svatohorské maléPodobně jako v loňském roce se o letošních Vánocích ve svatohorské bazilice opět s velkým úspěchem konalo „Zpívání u jesliček“, tedy hodinové zpívání koled pro širokou veřejnost. Fotogalerie ze „Zpívání u jesliček“

 

„Zpívání u jesliček“ bylo na programu čtyřikrát, a to na Boží hod vánoční 25. prosince, na svatého Štěpána 26. prosince, v neděli 28. prosince 2014 a v neděli 4. ledna 2015, vždy od 14 do cca 15 hodin. Svatohorský redemptorista P. David Horáček na začátku vždy krátce přivítal všechny, kteří se ke zpívání koled v bazilice sešli.Zpívání u jesliček 2014 Pokaždé byla bazilika zaplněná jak těmi, kteří si přišli zazpívat, tak těmi, kteří spíše poslouchali. Návštěvníci měli k dispozici brožurky s notami a textem všech šestnácti koled. Mezi nimi byly jak obecně velmi známé, jako například „Nesem vám noviny“, „Tichá noc“, „Půjdem spolu do Betléma“, tak méně běžné jako „Hvězda svítí nad Betlémem“, „Poslouchejte, křesťané“ nebo „Jdou zástupy věrných“ a dalších. Hodinové „Zpívání u jesliček“ pak bylo zakončeno tradičním „Narodil se Kristus Pán“. Zpěv koled na Boží hod vánoční doprovodil přední český varhaník a titulární varhaník baziliky na Svaté Hoře Jaroslav Tůma, na svátek sv. Štěpána a v neděli 28. prosince Jana Hovorková a v neděli 4. ledna 2015 zasedl za chórové varhany Pavel Šmolík, regenschori katedrály sv. Bartoloměje v Plzni a bývalý ředitel svatohorského kůru.

Řada z odhadovaných celkem 900–1000 návštěvníků spojila „Zpívání u jesliček“ s prohlídkou svatohorského betlému umístěného v bazilice, v kapli svatého Ignáce, a s návštěvou tradiční výstavy betlémů, kterou v Mníšecké kapli a Svatohorském poutním muzeu pořádá Spolek příbramských betlémářů.

Zpívání u jesliček 2014Díky finanční podpoře města Příbram a nadace Život umělce mohl být vstup volný. Projekt pořádala Matice Svatohorská, spolek dobrodinců a přátel Svaté Hory.

Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na letošním „Zpívání u jesliček“, včetně návštěvníků, kteří svou účastí přispěli k uchování tradice zpívání koled v našich zemích.  

 „Zpívání u jesliček“ by se mělo konat i o Vánocích 2015. Podrobnosti naleznete nejpozději během adventu na těchto internetových stránkách.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.