20. srpna 2015

Informace k rekonstrukci poutního areálu Svatá Hora (8)

Aktuality k rekonstrukci poutního areálu Svatá Hora

 logo iop-dalsi

 

 

Operativní stavebně historický průzkum v areálu stále probíhá. 

Záchranný archeologický průzkum byl prakticky dokončen.

V basilice probíhají práce na technických instalacích v souladu s projektem.

Ve dvoře ambitů probíhají práce zejména na odvodnění. Stále probíhá snášení staré a instalace nové  šindelové krytiny.  

V budově proboštství jsou prováděny technické instalace (páteřní i koncové rozvody ZTI, elektro atd.).

V plném proudu jsou restaurátorské práce na vybraných částech, kde dochází k obnově výmaleb v nově  odhalených klenbách.

Náměstí je v současnosti dotčeno zásadní úpravou, byla v souladu s PD odstraněna opěrka a nyní je  budována nová, železobetonová, na kterou budou opět ukotveny původní kyklopské kameny.

Na Svatohorském schodišti, kde již byly provedeny drobné zednické opravy začala výmalba a je  dokončeno vzorkování výmalby soklu, které se odehraje v souladu s nálezy.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.