9. září 2015

Informace k rekonstrukci poutního areálu Svatá Hora (9)

Aktuality k rekonstrukci poutního areálu Svatá Hora

 logo iop-dalsi

 

Svatá Hora – aktuální publicita k 9.9.2015

Operativní stavebně historický průzkum v areálu stále probíhá. 
Záchranný archeologický průzkum byl prakticky dokončen, pouze lokálně probíhají drobné práce.
V basilice probíhají práce na technických instalacích v souladu s projektem.
Ve dvoře ambitů probíhají práce zejména na zakrytí a přípravě podkladů pro dlažbu. 
V budově proboštství jsou prováděny technické instalace (páteřní i koncové rozvody ZTI, elektro atd.).
Místnosti v 2.NP proboštství jsou v současnosti prakticky připravené k finální výmalbě. 
Na náměstí je dokončována betonová opěrná zeď budoucího kyklopského zdiva. Mariánský sloup byl demontován a odvezen k restaurátorské obnově.
Na Svatohorském schodišti, kde již byly provedeny drobné zednické opravy probíhá v části výmalba, v části stále běží příprava pro výmalbu.
Požární vodovod je v části trasy od vodojemu vykopán, jsou provedena ochranná opatření na vybraných stromech.
Střechy obecně jsou proudovou metodou postupně obnovovány.


 

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.