5. října 2015

Aktuality k rekonstrukci poutního areálu Svatá Hora (10)

 logo iop-dalsi

 

Svatá Hora – aktuální publicita k 5.10.2015


Operativní stavebně historický průzkum v areálu stále probíhá.
V basilice probíhají práce na technických instalacích a současně na nových žulových podlahách.
Ve dvoře ambitů probíhají práce na novém štětovém dláždění, dokončuje se odvodnění. V budově proboštství jsou stále prováděny technické instalace. V části 2.NP a části l.NP jsou prakticky hotové štuky a připravují se výmalby. Současně na vybraných nálezech probíhá jejich odborná restaurátorská oprava.
Na náměstí je dokončena nová betonová opěrná zeď, nyní již z části překryta nově skládaným kyklopským zdivem. Základ pro morový sloup dokončen, osazena první linie stupňů.
Na Svatohorském schodišti, probíhá ze spodní části výmalba, současně jsou vyměňovány části střešní krytiny, která je místy významně degradována.
Požární vodovod je nyní již zcela vykopán, položen nový rozvod.

 

 

 

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.