16. října 2015

Aktuality k rekonstrukci poutního areálu Svatá Hora (11)

 logo iop-dalsi

 

Svatá Hora – aktuální publicita k 16.10.2015

Operativní stavebně historický průzkum v areálu stále probíhá.
V basilice probíhají práce na nových žulových podlahách, výmalbách a dokončování povrchů.
Ve dvoře ambitů probíhají práce na novém štětovém dláždění, lešení podél vnitřních fasád a oprava fasád, oprava a překládka šindele vnitřních částí střech.
V budově proboštství jsou stále prováděny technické instalace. V části 2.NP a části 1.NP jsou hotové štuky a částečně se maluje. V 1.PP a 2.PP jsou dokončovány rozvody VZT v podlaze.
Na náměstí je dokončena nová betonová opěrná zeď, nyní již z většiny překryta nově skládaným kyklopským zdivem.  Za opěrkami jsou již nové hutněné zásypy. Základ pro morový sloup dokončen, osazeny všechny stupně.
Na Svatohorském schodišti stále probíhá výmalba. Současně jsou vyměňovány části střešní krytiny, která je místy významně degradována.
Požární vodovod položen a částečně se začíná zasypávat

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.