6. listopadu 2015

Aktuality k rekonstrukci poutního areálu Svatá Hora (13)

logo iop-dalsi

 

 

Svatá Hora – aktuální publicita 

Operativní stavebně historický průzkum v areálu stále probíhá.
V basilice jsou prakticky dokončeny práce na nových žulových podlahách, dokončují se výmalby.
Ve dvoře ambitů jsou prakticky dokončeny práce na novém štětovém dláždění, budou se ještě vibrovat, lešení podél vnitřních fasád se postupně rozebírá v souladu s postupem prací na fasádě a střeše.
V suterénech proboštství jsou stále prováděny technické instalace. V horních podlažích se provádí finální povrchy (výmalby).
Na náměstí je opět prakticky celé dokončeno kyklopské zdivo a provádí se příprava pro opětné osazení koruny kyklopského zdiva.
Na Svatohorském schodišti stále probíhá výmalba. Současně jsou vyměňovány části střešní krytiny, která je místy významně degradována.
Požární vodovod položen a částečně se začíná zasypávat. V souladu s postupem prací je upravována požární nádrž pro vodovod.
 

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.