9. září 2015

Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2014

 

Název a sídlo nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: „ Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí.“

Sídlo nadačního fondu: Příbram II – 591, PSČ: 261 80.

Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí je právnickou osobou, a to nadačním fondem ve smyslu zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Zapsán v nadačním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 278.

 

Zakladatel nadačního fondu

Jediným zakladatelem nadačního fondu je: Římskokatolická farnost – proboštství u kostela

Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Příbram II – Svatá Hora, PSČ 261 80.

 

Účel nadačního fondu

Nadační fond je zřízen za účelem ochrany kulturní památky Svatohorských schodů v Příbrami, a to zejména za účelem napomáhání k obnově, údržbě a provozu této kulturní památky, a dále za účelem zvelebování okolí Svatohorských schodů v Příbrami.

 

Řízení nadace

Správní rada:

předseda:  Jan Sokulski

člen:         Martina Jechortová

člen:         Pavel Pikrt

 

Dozorčí rada:

předseda: MUDr. Ivan Šedivý

člen:         Hana Müllerová

člen:         Mgr. Josef Vacek

 

Jménem nadačního fondu jedná předseda nebo všichni členové správní rady společně. Listiny o právních úkonech podepisuje předseda správní rady nebo všichni členové správní rady. Činí tak tím způsobem, že k vypsanému názvu nadačního fondu či otisku razítka připojí svůj podpis.

 

Mgr. Sokulski informoval o předání žádosti o grant na Ministerstvu pro místní rozvoj na projekt „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu".

 

Město Příbram převzalo záštitu nad již tradiční Nocí kostelů konanou dne 23. 5. 2014.

 

Proběhly výzkumy propadu Svatohorských schodů různými institucemi. Nakonec došlo díky přispění města k zasypání propadu, opravě dláždění a zpřístupnění schodů.

 

MUDr. Šedivý informoval o průběhu likvidace náletů v okolí Svaté Hory. Toto čištění bude probíhat pravidelně dvakrát ročně.

 

Oslava 281. výročí Korunovace proběhla dne 29. 6. 2014.

 

Svatohorská pouť se konala 17. 8. 2014 v 9.00 hodin.

 

Svatohorská Šalmaj se konala 13. 9. 2014 a ve stejný den proběhl další ročník „Běhu hasičů

do Svatohorských schodů“.

 

Rovněž se uskutečnil tzv. Lanový svět“ pořádaný příbramskými skauty v zahradě exercičního domu ve dnech 27. – 28. 9. 2014.

 

Výsledek hospodaření je nedílnou součástí zprávy.

 

Nadační fond
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.