7. ledna 2016

Výstava fotografií Svaté Hory v bavorském Neukirchen beim Hl. Blut prodloužena

Logo Matice Svatohorské maléAž do pátku 22. ledna 2016 se můžete setkat se Svatou Horou prostřednictvím výstavy fotografií v Poutním muzeu v bavorském Neukirchen beim Hl. Blut, nedaleko Klatov, jen 7 km od česko-německých hranic.

 

Několik desítek zajímavých a neobvyklých pohledů na interiér a exteriér Svaté Hory je v Poutním muzeu Neukirchen beim Hl. Blutv Neukirchen beim Hl. Blut ke zhlédnutí již od 9. května 2015, a to až do 22. ledna 2016, od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, o víkendu od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. Kromě fotografií Svaté Hory, které jsou vystaveny ve druhém patře, nabízí návštěvníkům Poutní muzeum prostřednictvím stálých expozic možnost dozvědět se řadu zajímavostí o poutích obecně, o poutích do Neukirchen, které samo je hojně navštěvovaným poutním místem, i o poutích na Svatou Horu, které věřící z Bavorska často konali.

Více informací o Neukirchen beim Hl. Blut najdete též v článku Za Svatou Horou na bavorské poutní místo Neukirchen beim Hl. Blut.

Měsíc se trochu pozapomněl...Snímky Svaté Hory jsou opatřeny českými, německými a anglickými popiskami a číslem. Čísla sloužila k tomu, aby návštěvníci mohli vybrat až tři vystavené fotografie, které je nejvíce zaujaly. Dvanáct fotografií, které získaly největší počet hlasů, bylo publikováno v nástěnném kalendáři na rok 2016. Fotografie, které účastníky této ankety nejvíce zaujaly, byly dvě, obě se shodným počtem hlasů, a to fotografie zachycující špičku jedné ze svatohorských věží s měsícem v pozadí a pohled otevřenými dveřmi z krápníkové kaple sv. Máří Magdalény směrem ke Svatohorským schodům. Autorem obou snímků je Miroslav Zelenka. Z návštěvníků, kteří vybírali fotografie do kalendáře,Pohled z kaple sv. Máří Magdalény byli vylosováni tři. Ti obdrželi zmíněný kalendář. Dva kalendáře putovaly do Německa (jeden do spolkové země Bavorsko a jeden do Dolního Saska), třetí kalendář do Rakouska.

 V roce 2016 bude výstava pokračovat, a to již čtvrtým rokem. Prvním místem konání bude Březnice, která je spojena se Svatou Horou několika skutečnostmi. Jednou z nich je pouto historické: kvůli rostoucímu počtu poutníků, kteří začali na Svatou Horu přicházet poté, co byl na Svaté Hoře zázračně uzdraven Jan Procházka z Nymburka, byli požádáni jezuité z nedaleké Březnice, aby se ujali správy Svaté Hory. Svatá Hora jim byla svěřena v roce 1647. Jezuité na Svaté Hoře též vystavěli dnešní poutní areál. Jiným pojítkem mezi Březnicí a Svatou Horou je Březnická kaple umístěná na jihozápadním nároží svatohorských ambitů. Její výstavbu a výzdobu financovali páni z Březnice. Je zasvěcena Bolestné Panně Marii. A pokud byste nemohli najít cestu ze Svaté Hory do Březnice, pak stačí vyjít Březnickou bránou a nabrat směr podle Březnické kaple. Ta je totiž vystavěna směrem na Březnici. Cestu do Březnice (Příbram – Narysov – Třebsko – Modřovice – Chrást – Březnice) navíc lemují kapličky vystavěné na místě původních křížů, které podél cesty umístili v 17. století jezuité. Kapličky se staly zároveň spolehlivými ukazateli pro poutníky, kteří na Svatou Horu přicházeli od jihu. Předání Svaté Hory do správy jezuitům

O konání výstavy v Březnici (od května do srpna 2016) Vás budeme informovat na těchto webových stránkách.

Výstavu fotografií Svaté Hory pořádá Matice Svatohorská, spolek přátel a dobrodinců Svaté Hory. Její třetí ročník se mohl konat díky finanční podpoře města Příbram a štědrosti dárců.

Ovšem ani bez pomoci dobrovolníků by fotografie Svaté Hory nemohly být vystaveny. Jim patří upřímné poděkování.

Více informací o putovní výstavě fotografií „Svatá Hora: místo přesahující hranice“ najdete na těchto internetových stránkách v rubrice Výstava fotografií Svaté Hory.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.