18. dubna 2016

Fotografie Svaté Hory v Březnici

Logo Matice Svatohorské maléBývalá jezuitská kolej, dnes Galerie Ludvíka Kuby, v Březnici (18 km od Příbrami) bude již třináctým místem, kde bude až do konce září 2016 ke zhlédnutí putovní výstava fotografií Svaté Hory. Vernisáž výstavy proběhne v neděli 1. května 2016 v 16 hodin s úvodním slovem P. Davida Horáčka a hrou na cembalo v podání docenta Jaroslava Tůmy. Plakát na výstavu ke stažení

V neděli 1. května v 16 hodin v Galerii Ludvíka Kuby bude vernisáží zahájena výstava fotografií „Svatá Hora, místo přesahující hranice“. Jako host na ní promluví P. David Horáček, farní vikář na Svaté Hoře a jeden z redemptoristů, kteří dnes spravují Svatou Horu, a svou hrou na cembalo ji obohatí docent Jaroslav Tůma.

Svatá Hora za svůj dnešní vzhled vděčí jezuitům. Ti měli právě v Březnici jezuitskou kolej, když na Svaté Hoře stála ještě jen malá kaplička. Z důvodu velkého množství poutníků, kteří zvláště po zázračném uzdravení Jana Procházky z Nymburka v roce 1632, na Svatou Horu přicházeli, byli březničtí jezuité požádáni, zda by se mohli ujmout správy Svaté Hory. K předání Svaté Hory do rukou jezuitů došlo v roce 1647. Jezuité z Březnice na Svatou Horu nejprve docházeli. Podél cesty (přes Chrást, Modřovice, Třebsko a Narysov) nechali umístit kříže, které byly později nahrazeny kaplemi. Některé z nich zde stojí dodnes. Protože malá kaplička na Svaté Hoře nemohla pojmout zástupy poutníků, rozhodli se jezuité vystavět rozsáhlý poutní areál, a to podle plánů Carla Luraga, který pro jezuity postavil jak březnickou kolej, tak přilehlý kostel sv. Ignáce z Loyoly či hřbitovní kapli sv. Rocha.Stavba Svaté Hory. lunetový obraz, severní ambit

Je to tedy též díky Březnici a jejímu více jak třistapadesátiletému spojení se Svatou Horou, že lze v rámci výstavy představit pohledy na interiér a exteriér Svaté Hory. Jedná se o zajímavé a neobvyklé fotografie, jejichž autory jsou Stanislav Přibyl, Jan Traxler a Miroslav Zelenka. Téměř čtyři desítky fotografií vznikly při nejrůznějších příležitostech v posledních deseti letech. S rozsáhlou opravou Svaté Hory, která proběhla v loňském roce, se řada z fotografií stala fotografiemi historickými. Zachycují totiž poutní areál tak, jak jej dnes již nespatříme. Přesto výstava nadále plní své poslání, a to být pozváním k návštěvě či pouti na Svatou Horu na místech, která jsou s tímto mariánským poutním místem v srdci Čech spojena poutní tradicí či historickým poutem. A Březnice bude již třináctým místem, kde budou fotografie ke zhlédnutí. Výstava fotografií Svaté Hory

Podobně jako v předchozích třech ročnících výstavy budou návštěvníci moci vybírat ty fotografie, které se jim nejvíce líbí. Budou se tak podílet na sestavení nástěnného kalendáře na rok 2017. Kalendář bude obsahovat 12 fotografií ohodnocených návštěvníky jako ty, které je nejvíce zaujaly. Z účastníků této ankety budou na podzim vylosováni 3 návštěvníci, kteří zmíněný kalendář obdrží. 

Fotografie Svaté Hory budou v březnické Galerii Ludvíka Kuby ke zhlédnutí od 3. května do 30. září 2016 denně, kromě pondělí, od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin (v červnu, červenci a srpnu až do 17 hodin).

Plakát na výstavu ke stažení

Výstavu fotografií Svaté Hory pořádá Matice Svatohorská , spolek přátel a dobrodinců Svaté Hory, a koná se díky obětavosti dobrovolníků a za finančního přispění města Příbram, města Březnice a Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora.

Více informací o výstavě najdete na těchto internetových stránkách v rubrice Výstava fotografií Svaté Hory.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.