16. listopadu 2016

Nová interaktivní expozice na Svaté Hoře

Muzeum

Nově zrekonstruovaný poutní areál Svaté Hory Vám nyní nabízí novou expozici nového velkého muzea, které je určeno nejen všem žákům a studentům, ale i všem zájemcům o historii a barokní umění. Máme pro Vás připravený poutavý výklad, pracovní listy, zajímavé exponáty, časovou osu s významnými událostmi z naší historie, animované filmy, dokumentární film o rekonstrukci, slepou mapu Čech a mnoho dalšího. Plakátek je ke stažení zde:

Panorama poutního místa Svatá Hora vítá již více než 330 let návštěvníky královského horního města Příbrami, které se rozkládá na úpatí Brd, 60 km jihozápadně od Prahy.

Ve zdech baziliky je uctívána vzácná gotická milostná soška Panny Marie Svatohorské. Je umístěna na unikátním stříbrném oltáři. Jejím prvním ctitelem byl pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, který měl sídlo v Ernestinu – na zámečku v historickém centru města. Původní malá kaple byla nad Příbramí postavena patrně již ve 13. století rytířem Malovcem. Socha Panny Marie sem byla později přenesena. Za působení jezuitů ve 2. polovině 17. století byl vystavěn poutní areál, který se stal perlou raně barokní architektury. Svatá Hora bdí nad městem Příbramí jako ochranný hrad. S městem ji spojují kryté Svatohorské schody. Odedávna je cílem poutníků i obdivovatelů umění.

V roce 2015 prošel celý areál náročnou rekonstrukcí, díky které je naše nabídka rozšířena o nové prvky.

Za prohlídku stojí nově vzniklé svatohorské muzeum, které se nachází pod celým severním ambitem. V muzeu jsou mimo jiné vystaveny exponáty nalezené při rekonstrukci. Celá prohlídka začíná a končí u barokní pece, jež byla překvapivě objevena v přízemí kláštera. Expozice vypovídá o historii Svaté Hory. Události jsou zde na časové ose zasazeny do dějin Čech.

Pro děti je k dispozici samostatná časová osa se symboly, které souvisí s pracovními listy.

Na obrazovkách děti mohou sledovat čtyři animované příběhy o důležitých událostech z dějin Svaté Hory. Na dalším projektoru jsou vidět plánky a ukázky postupné výstavby poutního místa. Žáci i dospělí si mohou prohlédnout jednu z našich studen, u níž je informace o spojení s ostatními svatohorskými studnami. Zajímavé jsou také ukázky objevených odvodňovacích kanálků a nález dětského hrobu.

Prohlídka je určena pro žáky a studenty, kteří takto mají možnost zajímavým způsobem poznat jedinečný barokní skvost v srdci České republiky. Prohlídky kombinují výklad a interaktivní práci s kvízem či s výukovými listy, které vytvořili studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Menší děti z mateřských škol a prvního stupně základních škol si mohou v improvizované dílně nakreslit návrh nových šatiček pro sošku Panny Marie a namalovat vlastní Svatou Horu. Prohlídku samozřejmě přizpůsobíme věku návštěvníků a provedeme je Svatou Horou s příběhem.

Starší žáci mohou využít všeobecných znalostí z vyučování a informací z prohlídky k řešení malého kvízu. Vyrábět a malovat mohou samozřejmě také.  

Prohlídky můžeme připravit tematicky k hodinám dějepisu či výtvarné výchovy. Pro děti i dospělé bude určitě zajímavá prohlídka s 3D brýlemi…

V ambitech je umístěn model celého areálu, který umožňuje poznat Svatou Horu i návštěvníkům se zrakovým omezením. U dubu svatého Václava je tabulka s Braillovým písmem. Na objednávku připravíme také speciální prohlídku pro takto handicapované osoby, bezbariérový vstup je umožněn do baziliky i muzea.

Vstupné na prohlídku areálu s průvodcem:
dospělí – plné vstupné:                                                                 120 Kč
důchodci, děti (do 15 let), studenti, ZTP – snížené vstupné:             80 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 5 dětí):                                        290 Kč

hromadné návštěvy dětí do 6 let (mateřské školy apod.):                  25 Kč/dítě

hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let:                                  50 Kč žák/student

 

Vstupné do expozice nového svatohorského muzea:

dospělí – plné vstupné:                                                                 90 Kč
důchodci, děti (do 15 let), studenti, ZTP – snížené vstupné:             60 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 5 dětí):                                       210 Kč

 

hromadné návštěvy dětí do 6 let (mateřské školy apod.):                 20 Kč/dítě

hromadné návštěvy žáků a studentů do 26 let:                               40 Kč žák/student

                           

Pedagogický doprovod zdarma.

 Pro více informací klikněte na http://svata-hora.cz/user/orderGuide

Vzdělávací program na Svaté Hoře můžete spojit např. s prohlídkou Hornického muzea v Příbrami či s Památníkem Vojna u Lešetic.

V případě zájmu nás kontaktujte na prohlidka@svata-hora.cz

Děkujeme a těšíme se na shledanou.

 

 Martina Jechortová

Svatohorské poutní muzeum a prodejna

Průvodcovská služba

Svatá Hora 591, Příbram II.

tel. 731 619 800

     318 429 943

prohlidka@svata-hora.cz

jechortova@svata-hora.cz

www.svata-hora.cz

http://svata-hora.cz/cz/186/jak-na-pout

 

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.