8. května 2018

Instalace velkých varhan započata !

instalace varhan V pondělí 7. května 2018 byla ve svatohorské bazilice zahájena instalace nových velkých varhan z dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha z Borovan u Českých Budějovic. Instalace začala stavbou pedálových strojů v lodžiích nad bočními kaplemi baziliky. Po malé přestávce bude pokračovat instalací samotného velkého varhanního stroje na kůru baziliky.


 „Bazilika je opět uzavřena!?“ znělo z úst mnohých v pondělí 7. května. Nikoli! Krátké omezení vstupu do prostoru pod kůrem bylo jen nutným důsledkem transportu nejtěžších a nejobjemnějších částí pedálových strojů, které budou umístěny v lodžiích (půdních prostorách klenutými okny ústících do baziliky v prostoru kůrové kaple). Před samotnou instalací muselo být připraveno pomocné lešení a zdvihací technika a pochopitelně zakryty prvky štukové výzdoby, aby se předešlo jejich možnému poškození (v tomto případě zejména římsa pod okny lodžií a zábradlí kůru).

Nejtěžšími součástmi varhan, které bylo třeba vyzvednout do asi desetimetrové výše, byly vzdušnice, skříně, v nichž dochází k rozdělení vzduchu k jednotlivými píšťalám (obrázek vlevo). Dále pak měchy, ventilátory, součásti varhanních skříní a konečně asi sto dvacet největších píšťal nástroje.

V následujících dnech bude sestaven a odzkoušen pravý i levý pedálový stroj (tzv. „C“ a „Cis“ strana), zkompletován prospekt strojů (viditelná čelní ozdobná stěna varhanní skříně s řezbami) a v instalaci se bude pokračovat demontáží komponent velkého kůrového stroje ve varhanářské dílně a jejich transportem do Příbrami.

 

 

P. Šmolík
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.