23. prosince 2004

Rozhovor s P. Stanislavem Přibylem v MF Dnes

Ve středočeské příloze deníku MF Dnes vyšel ve čtvrtek 23.12.2004 rozhovor s provinciálem redemptoristů a svatohorským farářem P. Stanislavem Přibylem. Článek můžete nalézt na stránkách MF Dnes. Jeho kopie je součástí této zprávy.
23.12.2004 Středočeský - strana 1

Svatá Hora: Vánoce k nám přivedou více lidí

Svatá Hora -  K nejnavštěvovanějším místům ve středních Čechách patří Svatá Hora u Příbrami, kde v minulosti poutě a slavnosti navštěvovaly desetitisíce lidí. "Dříve se nedalo nikam jezdit. A tak například venkovský fotbalový oddíl nebo jiná organizace vypravila autobus a jelo se takzvaně na zámek Orlík. Ve skutečnosti lidé šli na Svatou Horu na korunovaci," vzpomíná páter Stanislav Přibyl, správce Svaté Hory, na doby, kdy tam církevní oslavy měly charakter protikomunistické demonstrace. Jsou Vánoce hektickou dobou, i pro kněží?
Lidé, kteří prožívají Vánoce konzumním způsobem, se štvou, aby se pak 24. prosince zhroutili před televizí a mísou chlebíčků. Na rozdíl od nich se kněží "hroutí" až později. Pro nás vše vrcholí o vánočních svátcích. Ve skutečnosti se samozřejmě nehroutíme. Naopak, máme obrovskou radost, že do kostela přichází tolik lidí. Vánoce pro mě mají smysl, protože vím, že o něco jde. Bůh se stal člověkem, a to má pro mě ohromné důsledky. Někdo, kdo má nesmírnou moc, se najednou stal jedním z nás. To je obrovská protekce. Naše životy mají řešení! Uzly jdou rozmotat! V tom je právě to úžasné tajemství Vánoc.
(Pokračování na str. C3)

Pokračování ze str. C1

* Jaká podoba oslav Vánoc je vám nejbližší?

Dobrým řešením oslavy Vánoc pro mě je hudba. Aktivně prožitá. Kolik lidí si třeba dnes u stromečku zpívá? Je velká škoda, že to nedělají. Já osobně s přáteli objíždíme kostely v okolí a při mších tam zpíváme. Zpravidla nejkrásnější zážitek je pro nás pro všechny Rybova mše v kostele v Třebsku.

* Od kdy Svatou Horu spravuje Řád redemptoristů?

Členové našeho řádu přišli na Svatou Horu na pozvání kardinála Bedřicha Schwarzenberga v roce 1861. Do roku 1773 zde byli jezuité. Poté, co jezuitský řád zrušil papež, Svatá Hora chátrala. Redemptoristé sem přišli proto, že to byl tehdy jediný řád, který měl dostatek kněží, kteří mluvili česky i německy. Na Svaté Hoře totiž vždy byla tradice, že sem chodili poutníci z Německa i z Čech.

* Čím se váš řád odlišuje od ostatních?

V naší první řeholi z roku 1749 se hovoří o tom, že se věnujeme těm nejopuštěnějším. Za těmi se chodilo formou takzvaných lidových misií. To znamená, že kněží přišli do obce, tam pobyli několik dní a snažili se obejít všechny, kteří v obci žili. My teď něco podobného opět děláme i u nás. Začali jsme v Hradecké diecézi v Králíkách. Vesměs na naši nabídku slyší lidé, kteří chodí do kostela.

* Co je misie? Děláme to, co jezuité v baroku. Jak taková misijní činnost vypadá?

Na internetu máme formulář. Kdo má zájem, může se přihlásit. Je o to velký zájem. Na dva roky již máme dopředu objednané misie. Důležitá je i příprava, která trvá rok. Po tuto dobu se dělá především propagace, aby misie dobře dopadla. Naše činnost při vlastní cestě je podobná té, jakou v době baroka dělali jezuité. Ti chodili po vesnicích, rozdávali knihy, bavili se s lidmi. Obecně je to známé v poněkud pokleslejší formě, tak jak ji zaznamenal Alois Jirásek v knize Temno.

* Kolik má váš řád v České republice členů?

Dnes je nás dvacet pět, protože čtyři desítky let jsme nesměli přijímat nové členy. A silná generace našich kněží nyní postupně umírá.

* Nastupují však mladí, jejichž jste vy nejznámějším představitelem. Jak jste se dostal ke kněžské službě a proč jste vstoupil do řádu?

Byl jsem pokřtěn v roce 1971. Moji předci pocházeli z Příbramska a byli věřící. Jako malý jsem chodil do kostela. Moc mě to nebavilo. Ovšem pak mi kněz navrhl, abych dělal ministranta. Bylo mi hloupé to odmítnout. Následně v kostele, který jsem navštěvoval, zemřel varhaník. A protože jsem se tehdy učil hrát na klavír, nastoupil jsem na jeho místo.
K redemptoristům jsem se dostal tak, že jsem se setkal s mým pozdějším předchůdcem Josefem Břicháčkem.
Ten byl úplně jiný než kněží, které jsem do té doby znal. Především byl člověkem širokého srdce, který se pořád smál. On mě postupně, naprosto nenásilně, seznámil s řádem tak, že jsem se v roce 1988 rozhodl stát knězem.

* Proč vlastně existují řády? Vždyť všichni věří v jednoho Boha. Dá se to přirovnat třeba ke sportu, kdy všichni mají rádi fotbal, ale každý hraje za jiný tým?

Přirovnání je to hezké, ale ne úplné. Fanoušci různých klubů se občas mlátí po hlavě, což v katolické církvi doufejme neexistuje. Spíše bych to vyjádřil tak, že jsme jeden fotbalový klub, kde někdo je brankář, jiný brání nebo je v záloze. A další pak třeba útočí. To jsou například salesiáni, kteří hodně pracují s mládeží. A třeba přitom ani tolik nehledí na víru. Jde jim hlavně o to nabídnout mladým lidem alternativu života.

* A na jakém postu "hrají" redemptoristé?

Jsme činným řádem, takže asi v útoku. I když ne úplně na špičce. Snažíme se vycházet z toho, co nám nabízí klasický život z víry. Až na ty misie, kde se člověk vydává až na okraj svých možností a musí víru vyložit až v jazyce obecném. Tam, kde působíme, což jsou většinou poutní místa jako Frýdek - Místek, Králíky a Svatá Hora, sloužíme věřícím, kteří přicházejí. A chceme, aby tato služba měla úroveň. Náš řád bych fotbalovou charakteristikou pojmenoval v rámci katolické církve jako aktivního hráče v útoku, který ovšem není sólistou. Spíše čekáme na nějakou přihrávku.

* Vy jste se ke kněžství dostal přes hudbu. Posloucháte i jinou hudbu než liturgickou?

Ano. Téměř bez výjimky mám rád veškerou hudbu klasickou. Nejradši mám barokní, která stojí na harmonii. Výjimkou je několik specifických skupin, které mám rád. A sice bratry Ebeny a ostravskou skupinu Buty. Jiná hudba mi moc neříká. Takzvaně populární hudba je pro mě jen barvotiskový kýč. Také mám rád inteligentní druh humoru v podání Svěráka a Smoljaka.

K počítači mám velmi přátelský vztah

* Vám se úspěšně daří rozbíjet laickou představu kněze jako vážné osoby. Vy naopak sršíte aktivitou, úsměvy, humorem...

Kardinál Meisner na Svaté Hoře kdysi prohlásil, že stáří se projevuje smutkem. A já jsem přece mladý! Ovšem nejen já, ale i moji kolegové. Přál bych každému zažít, jak báječná atmosféra u nás panuje. Humor možná není tak drsný, ale nasmějeme se, až nás břicha bolí. Mám rád humor postavený na realitě. Svět je podle toho tak smutný nebo veselý, jaký si ho uděláme.

* Někdo si možná představí člena církevního řádu, jak sedí na Svaté Hoře mezi regály knih. Vy tuto představu rozbíjíte. Na Svaté Hoře vládne internet, nechybí tu televize, moderní technika, mobilní telefony. Techniky se tedy nebojíte?

V mém pokoji je technika všude. Je úžasná. Mám k počítači vztah velmi přátelský. Je pro mě pracovním nástrojem. Máme vlastní webové a wapové stránky. Vydáváme také časopis Svatá Hora. Zabývám se digitalizací dat, například skenuji archivní materiál. Držím krok s technikou. Myslím, že bych se s tím docela slušně uživil.

* Neskrýváte se tedy před negativními informacemi, které na vás z celého světa doléhají?

Více než zprávy ze světa mě zajímá, co se děje v bezprostředním okolí. Mým úkolem je vědět, být informován, ale angažuji se jen tam, kde mohu. V tom vidím úžasné kouzlo regionální politiky. To je to, co mohu ovlivnit. Proto mě hrozně mrzí, když lidé nechodí k volbám. Jít volit je moment, kdy lidé mohou něco udělat pro svoji zemi.

* Platí rovnítko, že co katolík, to volič KDU-ČSL?

Koho volím, to neprozradím. Ovšem systém voleb u nás mi příliš nevyhovuje. Daleko snáze se mi volí do Senátu, kde si vybírám konkrétní osobnosti. Jinak na každé straně mi vyhovuje něco. Například u lidovců se mi líbí, že kamarádí s křesťany. U ODS vítám, že prosazuje liberalismus: jsi schopný - žiješ, nejsi - zahyneš. Ovšem může to být zase systém dost nelidský. Právě otázka obrany člověka se mi líbí u sociálních demokratů. Jenže ti zase ze státu mají tendenci dělat dojnou krávu. Ke komunismu se přihlásit nemohu. To je zločinný systém, který staví člověka na úroveň Boha, a proto se projevil tak nelidsky. Komunismus je extrémní myšlenka.

Lidem bych nejraději předal radost

* O Vánocích přichází do kostela mnoho lidí, kteří tam chodí jen jednou za rok. Jak se je chystáte oslovit?

Přál bych všem pokoj. Ten chápu jako vnitřní harmonii. Tak, že si člověk sedne a je spokojený. Symbolem toho jsou pro mě starší lidé, které občas vidím sedět na lavičce v parku a držet se za ruce. Radost a pokoj bych rád lidem předal. Nejen tím, jak budu mluvit, ale především tím, že ze mě bude pokoj a radost vyzařovat.

***

Redemptoristé

* Kongregace redemptoristů nebo také Řád nejsvětějšího vykupitele vznikl v městečku Scala u Neapole roku 1732.
* Na Svatou Horu členové tohoto řádu dorazili na pozvání kardinála Bedřicha Schwarzenberga v roce 1861.
* Přišli proto, že to byl tehdy jediný řád, který měl dostatek kněží, kteří mluvili česky i německy. Na Svatou Horu totiž vždy chodili poutníci z Německa i z Čech.

STANISLAV PŘIBYL. Před pěti lety se ve svých třiceti letech stal v historii nejmladším provinciálem redemptoristů v České republice. Působí jako kněz a současně je manažerem, který Svatou Horu vede po svém velkém vzoru Josefu Břicháčkovi. Podařilo se mu získat dotace na rozsáhlé opravy na Svaté Hoře. Již se uskutečnila výstavba nové křížové cesty v areálu Svaté Hory, oprava vstupní brány a oprava ambitů. Nyní zde pracují na rekonstrukci kuchyně a obytné části pro kněze.

TĚŠÍ SE NA VÁNOCE. Farář Stanislav Přibyl tvrdí, že lidé, kteří prožívají Vánoce konzumním způsobem, se štvou, aby se pak 24. prosince zhroutili před televizí a mísou chlebíčků. Pro něj, stejně jako pro ostatní kněží, vše vrcholí až přímo o vánočních svátcích.

Autor: ROMAN JIREŠ, FRANTIŠEK JIŘÍ KUBÍK
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.