6. června 2005

Pozdrav apoštolského nuncia v České republice, arcibiskupa Diega Causero

Na začátku slavnostní bohoslužby přednesl apoštolský nuncius v ČR, Mons. Diego Causero pozdrav v angličtině. Přinášíme český překlad:

Vaše Eminence,
moji drazí bratři biskupové,
drazí kněží, řeholníci a řeholnice,
drazí bratři a sestry ve společné víře,

Apoštolský nuncius, arcibiskup Diego Causero 5.6.2005 na Svaté Hořetato svatyně se tyčí jako slavná pocta Panně Marii; společně s mnoha dalšími mariánskými chrámy dosvědčuje oddanost katolíků v České Republice Matce Boží.

Pro znalce a milovníky umění Svatá Hora představuje architektonický poklad a chloubu národa; pro nás, praktikující katolíky představuje mnohem více, je cílem zbožných poutí, pramenem duchovní útěchy, místem vedoucím člověka k modlitbě. Pod titulem „Královna stříbrných hor”,  zde Panna Maria shromažďuje poutníky z celé České Republiky a ze sousedních zemí.

Úcta k Panně Marii svatohorské pochází z oněch slavných dob, kdy se Praha, centrum císařské říše, stala  pod moudrým vedením aribiskupa Arnošta z Pardubic také centrem církve v Čechách.
Krása této svatyně, její historický význam a její inspirativnost pro duchovní život byly uznány svatým papežem Piem X., který jí před 100 lety udělil titul „Basilica minor”. Oslavujme tedy s radostí Matku Boží, skrze svou poslušnost a pokoru nám dala Ježíše, našeho Vykupitele, kéž dává církvi v této zemi novou inspiraci a sílu, aby rostla ve svatosti svých pastýřů, kéž dává moudrost těm, kdo v ní vládnou, a schopnost poučit se z evangelia jejím věřícím, kéž dá všem dobrou vůli a kéž s její pomocí tato země prospívá.

Svatá Matko Boží, pros za nás usvého božského Syna, Ježíše Krista.

(překlad P. Tomáš Roule)

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.