6. června 2005

Pozdrav kardinála Joachima Meisnera k oslavám 100. výročí povýšení Svaté Hory na baziliku

Kardinál Joachim Meisner, arcibiskup z Kolína nad Rýnem v Německu, zaslal provinciálovi redemptoristů P. Stanislavu Přibylovi pozdravný dopis při příležitosti oslav povýšení Svaté Hory na baziliku. Přinášíme český překlad:

P. Stanislav Přibyl, CSsR
provinciál
Příbram - Svatá Hora

Milý Otče provinciále,

Kardinál Joachim meisner, kolínský arcibiskupv závěru tohoto týdne oslavíte sté výročí povýšení poutního chrámu na Svaté Hoře na papežskou baziliku. Při této příležitosti se k slavení eucharistie shromáždí mnoho biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a věřících ze všech koutů Vaší země. Opravdu mě velmi mrzí, že se této slavnosti nemohu osobně zúčastnit. A tak Vás alespoň ujišťuji, že v myšlenkách a v modlitbách Vám všem budu při této významné slavnosti nablízku.

Svatá Hora s chrámem Matky Boží Panny Marie, kterou jsem již několikrát mohl jako poutník navštívit, je pro mě jedním z nejvýznamnějších milostných míst Vaší krásné země. Na mariánských poutních místech je vždy nebe zemi o kousek blíže, takže my lidé zde současně můžeme okusit nebe na zemi. Potřebujeme taková svatá místa, která nás jako malé elektrárny zásobují energií, abychom se posilněni setkáním s Ježíšem Kristem a jeho nebeskou matkou vraceli do svých všedních dnů.

Děkuji Vám, Otče provinciále, a také Vašim spolubratřím za dobrou a věrnou službu, kterou jako kněží a řeholníci konáte ne vždy za snadných okolností. Za to vám chci vyslovit upřímné Pán Bůh zaplať. Zůstaňte stále spojeni s naší milou Paní Svatohorskou, abyste s pomocí Panny Marie nadále přiváděli svou službou k jejímu Synu Ježíši Kristu mladé i staré, kteří sem na Svatou Horu přicházejí.

Velmi rád vám všem posílám své srdečné blahopřání k výročí oslav povýšení Svaté Hory na baziliku.

V Kristu
Kardinál Joachim Meisner

Kolín nad Rýnem, 1. června 2005

(překlad Jana Hovorková)

 

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.