29. srpna 2005

Svěcení oltáře

V neděli 28.8.2005 při mši svaté posvětil pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk ve svatohorské bazilice nový oltář, dílo akademického sochaře Otmara Olivy.

Při slavnosti koncelebrovali Mons. Diego Causero, apoštolský nuncius v ČR, Mons. Matthias Ssekamanya, biskup z Lugazi v Uganě, Mons. Patrick James Žurek, biskup diecéze St. Antonio v Texasu, P. Jan Baxant, generální vikář z Českých Budějovic, Mons. Jude Okolo, papežský rada apoštolské nunciatury, P. Stanislav Přibyl, provinciál redemptoristů a další hosté.

Liturgický průvod se odebral od Korunovačního oltáře do baziliky, kde přítomné přivítal P. Stanislav Přibyl, správce baziliky, starosta Příbrami ing. Ivan Fuksa a kardinál Miloslav Vlk. Poté mistr Otmar Oliva prezentoval své dílo a vysvětlil výtvarnou symboliku jednotlivých předmětů.

Následovalo požehnání sedes, které vykonal biskup z Lugazi, Mons. Matthias Ssekamanya. Poté byli věřící i oltář pokropeni svěcenou vodou. Před 1 .čtením, které četla Terezie Olivová, požehnal nový ambon arcibiskup Diego Causero. V homilii kardinál Vlk vyzdvihl oltář jako místo setkání Boha a člověka. Poté následovalo vlastní posvěcení. Po litaniích ke všem svatým vsadil kardinál Vlk za pomoci Otmara Olivy do oltářní menzy relikviář s ostatky sv. Jana Neumanna. Dále byla konsekrační modlitba a pomazání oltáře křižmem, kterého se účastnili všichni přítomní biskupové. Jáhen nato přinesl pět misek se žhavým uhlím, do nichž pražský arcibiskup vložil kadidlo. Potom ještě okouřil oltář kadidelnicí.

Před tím, než bylo na oltář položeno plátno, očistili menzu od křižma P. Jan Baxant, štěpán Faber, P. Stanislav Přibyl a P. Bohuslav Směšný.

Nakonec byl oltář ozdoben svícny, které přinesli sourozenci Antonín, Václav a Marie Olivovi. Jáhen Faber rozžehl sedm svící.

Než pokračovala mše svatá obětováním, požehnal biskup Patrick James Žurek procesní kříž a kardinál Vlk jej dal k uctění přítomným biskupům a kněžím.

Na závěr mše svaté poděkoval P. Přibyl všem, kteří slavnost připravili a vysvětil souvislosti vzniku nového prostoru.

Hudbu k slavnosti zkomponoval Pavel Šmolík.

Nakonec požehnal P. Jan Baxant trůnek pod sochu Panny Marie, zazněl Svatohorský zdrávas a kardinál Vlk požehnal všem přítomným Madonou ze Svaté Hory.

Svatá Hora dostala dnes jedinečný a důstojný liturgický prostor.

 

Fotografie ze slavnosti můžete vidět zde

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.