15. prosince 2002

Adventní čas milosti

V písni „Co již dávní proroci“ zpíváme, že proroci si přáli vidět Krista Pána vtělení. Tato myšlenka vyjadřuje na jedné straně starozákonní touhu Izraele po Mesiáši a na straně druhé naše pochopení mesiánských proroctví a jejich naplnění.
Čteme-li starozákonní proroctví o Mesiáši, jsme zasaženi jejich krásou a tajemným hlasem naděje, očekávajícím Spasitele. Připomínáme si, jak toužebně starozákonní proroci a všichni spra¬vedliví čekali na Mesiáše, děkujeme, že my jsme se ho již dočkali a při tom se obracíme k budoucnosti, kdy Pán znovu přijde dovršit dílo své¬ho vykoupení. Adventem nás bude provázet prorok Izaiáš, Jan Křtitel, Panna Maria.
V rámci přípravy na vánoce se bude všude uklízet, nezapomeňme si v tomto období uklidit hlavně ve svém srdci, protože jedině s čistým a připraveným srdcem dobře prožijeme vánoce, příchod Boží lásky. Snažme se celým svým životem této lásce přibližovat, a v této době milosti ze svého srdce vymést alespoň nějakou tu pavučinku. Pomozme také v adventní přípravě těm, kteří se bojí, kteří tápají, případně těm, kteří se ztratili, a mají strach se vrátit do Boží náruče. Pomozme jim prožít štěstí odpuštění skrze Boží lásku , která se nám zjevila v Kristu, přicházejícím jako malé dítě.
P. Zdeněk Šilhánek, CSsR
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.