15. prosince 2002

Milý Karle,

dopisy a názory čtenářů...

když jsme spolu poprvé hovořili o možnosti uspořádat benefiční koncert, jehož výtěžek by byl věnován na konto výstavby nových varhan na Svaté Hoře, ani jeden z nás netušil, jak kruté povodně postihnou naši zem.
A přesto jste dodržel slovo. Přesto, že jste měl za sebou šňůru koncertů  na pomoc postiženým oblastem. Přesto, že jste měl  v sobě smutek z nemoci Vaší maminky.
Přijel jste do příbramského divadla. Přijel jste s kytarou a otevřeným srdcem. Dal jste všem posluchačům kus svého já. Ty dvě hodiny, kdy jste bez přestávky zpíval nádherné spirituály, rock and rolly a dokonce i lidovky, velice rychle uběhly. S velkým zaujetím jsme poslouchali Vaše vyprávění o dětství, studiích, rodině a dětech. Všiml jste si taky, jaká krásná atmosféra panovala v sále? I když Vy na jevišti a my v hledišti, byli jsme spolu. Spolu pohromadě nás spojoval jeden cíl. Pomoci naší Svaté Hoře. A věřte, že se to podařilo.
Jistě víte, že zásluhy se nedají měřit penězi. Jde o něco víc. Totiž o pocit , který se nedá koupit, který nenajdeme na ulici. Je to pocit  rozdávání radosti a pohody.
Ten večer, kdy jste zpíval pro ty, kteří  také chtějí pomoci a proto přišli na Váš nádherný koncert, byl jeden z těch, kdy jsem si uvědomila, že vzácné okamžiky sounáležitosti a souznění nás lidí jsou velmi  krásné, i když prchavé. A měli bychom si jich vážit, protože se možná staneme lepšími. Kdo ví...
A proto mi věřte, když říkám – děkuji.
Ten večer jsem  totiž potkala kousek štěstí.

Vaše Iva

Dne 21. října se uskutečnil v Divadle Příbram pod organizačním vedením výboru Matice svatohorské benefiční koncert Karla Zicha na pomoc výstavbě varhan v bazilice Panny  Marie na Svaté Hoře. Poděkování patří i řediteli divadla panu Slancovi, který poskytl prostory pro uskutečnění koncertu, dále pak všem posluchačům, kteří svojí přítomností přispěli na konto „VARHANY“.

-Iva-
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.