15. prosince 2002

Ctitel Panny Marie doputoval

Mnozí jsme byli velice překvapeni, když jsme dostali v neděli 7. července 2002 telefonickou zprávu, že den předtím zemřel tragickou smrtí vzácný kněz českobudějovické diecéze P. František Cibuzar...
Zvláště to bylo pro řadu z nás překvapením proto, že ještě v den smrti jsme s ním byli na pohřbu P. Karla Šmákala v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a já sám jsem s ním šel ve dvojici v procesí ke mši svaté. Zemřel, když přejížděl z jedné mše svaté na druhou v 18.00 hodin navečer. Letos 2. listopadu by oslavil 70. narozeniny. Jako voják Boží padl na cestě za svou kněžskou službou, kterou věrně konal 33 let. Obětavě sloužil Pánku jako kaplan v Domažlicích a potom v pohraničních farnostech Folmava, Hostouň, Štítary, Mělnice, Mutěnín, Staré Sedlo, Bělá nad Radbuzou, Újezd Svatého Kříže a od roku 1979 v Nepomuku, Myslívě, Budislavicích, Vrčeni a řadě venkovských kaplí. Pracoval horlivě až do okamžiku, kdy na cestě za Boží službou havaroval. O jeho lásce ke Kristu Pánu a k duším mluví opravené kostely a kaple, jeho dar zpěvu a krásný poměr k spolubratřím a věřícím. Byl věrným ctitelem Panny Marie. Pravidelně přiváděl své farníky na Svatou Horu a samozřejmě i jiná mariánská poutní místa. Jako nepomucký vikář se organizačně podílel na diecézních a dětských poutích na Svatou Horu. Jeho cesta ke kněžství byla přímočará, přesto však náročná a trvala 23 let. Byl v malém semináři v Českých Budějovicích a v Českých Budějovicích také maturoval. Potom následovala léta civilního zaměstnání. Teprve roku 1964 byl přijat do semináře v Litoměřicích a 29.6.1969 vysvěcen na kněze v Českých Budějovicích biskupem Josefem Hlouchem. To bylo radosti doma v rodišti a především u jeho bratří.
S P. Františkem jsme se rozloučili na svátek Panny Marie Karmelské mší svatou, které předsedal O. biskup Jiří Paďour, za veliké účasti věřících i spolubratří v Nepomuku. Totéž se opakovalo v Netolicích při mši svaté, kterou celebroval O. biskup Antonín Liška. Bohaté bylo i shromáždění na netolickém hřbitově.
Milý otče Františku, Bůh Ti odplať za kněžskou službu a věrné přátelství a Panna Maria ať Tě provází do nebeské slávy.
P. Josef Břicháček, CSsR
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.