15. prosince 2002

Rok růžence

Ve svém apoštolském listě Rosarium Virginis Mariae ze dne 16. října 2002 vyhlásil papež Jan Pavel II. rok růžence. Trvá od října 2002 do října 2003.
Zásadní skutečností tohoto apoštolského listu je zavedení nového růžence, tzv. růžence světla. Tento soubor pěti tajemství vychází z Kristových slov „Já jsem světlo světa“ (Jan 8,12). Logicky doplňuje rozjímání o Kristově životě od nalezení v chrámu po úzkost v Getsemanské zahradě.
Podle rozhodnutí České biskupské konference zní jednotlivá tajemství takto:
…Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
…Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
…Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
…Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu.
…Ježíš, který ustanovil eucharistii.
V listě dále dle sdělení ČBK doporučuje Svatý Otec následující volbu růžence:
Pondělí: radostný
Úterý: bolestný
Středa: slavný
Čtvrtek: světla
Pátek: bolestný
Sobota: radostný
Neděle: slavný
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.