15. října 2000

Také slavné jubileum

Prožíváme velké jubileum letošního milostivého roku 2000. Zalétněme však v myšlenkách padesát let zpět do milostivého roku 1950.
Jsme v klášterním kostele Obětování P. Marie v Českých Budějovicích. Je silvestrovská noc - pět minut před půlnocí. Na kazatelnu vystupuje tehdejší českobudějovický biskup Josef Hlouch. Celý kostel je v tichu. Otec biskup se dívá na hodinky. Když na věži odbíjí půlnoc, pozdravil věřící v zcela zaplněném chrámu: „Pochválen bud Ježíš Kristus!“ A celý kostel odpověděl: „až na věky věků. Amen.“ A potom již zněla v tomto duchu slova: Čekal jsem na tuto chvíli, abych tímto pozdravem otevřel v naší diecézi nový rok - milostivý rok. A svěřoval jednotlivce i celou diecézi do ochrany Trojjediného Boha, Panny Marie a celého nebe pro chvíle radostné i všechny zkoušky. Mnoho mohl tušit, ale jistotou nevěděl, že od velikonoc na 18 let nevkročí do své katedrály, že v dubnu budou vyvezeni řeholníci z jeho diecéze, že v červnu bude uzavřen seminář... Obrátíme však pozornost k události toho roku mimořádně radostné pro celý katolický svět. Přeneseme se do Říma, kde na stolci sv. Petra je papež Pius XII. a je slavnost Všech svatých - 1.11.1950.

V ten den Pius XII., obklopen mnohými kardinály a biskupy z celého světa (z naší republiky tam nebyli), slavně prohlásil učení o nanebevzetí Panny Marie: „Proto tedy poté, co jsme se opět a opět obraceli k Bohu s naléhavými prosbami a žádali o světlo Ducha pravdy, ke slávě všemohoucího Boha, který zahrnul Pannu Marii svou jedinečnou přízní, ke cti Syna, nesmrtelného Krále věků a vítěze nad hříchem i smrtí, k větší slávě jeho vznešené Matky a pro radost a jásot celé církve autoritou našeho Pána Ježíše Krista, svatých apoštolů Petra a Pavla i naší autoritou vyhlašujeme, prohlašujeme a definujeme jako Bohem zjevené dogma, že neposkvrněná Bohorodička a ustavičná Panna Maria, když se uzavřel běh jejího pozemského života, byla vzata s duší i tělem do nebeské slávy“ (Pro citaci použito: C.V.Pospíšil, Nanebevzetí Bohorodičky...“ str.63-64)

Tato pravda není v církvi nová, tak věřila církev od dob apoštolských, jak nám to zvlášť potvrzují výroky koncilů (např. v Efezu r. 431, Chalcedonu r. 451...). Svědectvím je i samotný svátek Nanebevzetí P. Marie stanovený na 15. srpen. A pro nás na Svaté Hoře je též významné svědectví této živé víry posvěcení samotné svatyně. Zápis o tom říká: „Roku 1673, 27. dne měsíce srpna, Já Matouš Ferdinand, arcibiskup pražský, posvětil jsem ke cti nejsvětější Rodičky Boží na nebe vzaté chrám a oltář ten a vložil jsem do něho ostatky sv. Adriána, Theodula a Felixe, mučedníků, jakož i sv. Vincence, vyznavače...“

Při výroční památce tohoto prohlášení o nanebevzetí Panny Marie i my se s radostí hlásíme k tomuto článku víry a prosíme: Maria, Královno nanebevzatá, oroduj za nás i za naše rodiny a celý náš národ!
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.