15. října 2000

Matčina ruka na cestě

S podzimem přicházejí časté mlhy, které komplikují náš život nejen na silnicích.
Náš svět je plný křižovatek našich životních cest, na kterých nevíme, jak se máme rozhodnout a kterým směrem se vydat. Pod všemi velkými výdobytky naší doby je hluboký proud beznaděje. Ve světě orientovaném na úspěch se srdce miliónů lidí plní osamělostí, izolací, nedostatkem přátelství a důvěrnosti, rozbitými vztahy, nudou, pocity prázdnoty, depresí a hlubokým pocitem neužitečnosti. Ve vatikánském muzeu je růženec zhotovený ve vojenském zajateckém táboře z nejdrahocennějšího materiálu, který tam měli, totiž z kousíčků chleba. Zajatec obětuje svůj příděl chleba, aby si jej zhotovil a mohl se modlit? Pruský král, Bedřich Vilém I. si potrpěl na vysoké vojáky ve své armádě. Dal je vyhledávat snad po celé Evropě a nezůstala toho ušetřena ani katolická území. Mimo jiné také nařídil, aby dominikánský kněz otec Raymund Bruns, jako katolický polní duchovní, opatřil pro každého katolického husara růženec, aby jeho husaři nezemřeli touhou po domově. Matčina ruka musí být vždy na blízku, aby bylo možno se jí chopit. Sáhněme proto po růženci, s nímž stojíme na cestě, která má perspektivu.
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.