15. října 2000

Zabijačka na Svaté Hoře

Někdy se člověk pozastaví nad tím, jak jen je to možné, že se to v té hlavě smotá a najednou jste ve vzpomínkách – a to ještě pár desítek let zpátky. Děj se vám najednou pěkně odvíjí jako v biografu. A to se mně také přihodilo a nerad bych si to nechal jen pro sebe.
Byla ještě válka. Dávno však již ztratily na významu Hitlerovy proklamace typu: „Wir fahren nach England“ a „Drang nach Osten“. Jednotky wehrmachtu jako na povel „čelem vzad“ nabraly kurs zpátky k Berlínu. Území, kde se dalo dříve dobře drancovat, najednou nebyla. A tak břemeno zabezpečení potřebného proviantu pro armádu zůstalo na dosud porobených zemičkách. Onen toliko žádaný artikl se vymáhal za každou cenu – i pod pohrůžkou nejpřísnějších trestů. Vše se dělo dle starého známého přísloví: „Když kobyla dodělává, nejvíce kope“.

Na českého člověka však nikdo nikdy nevyzrál. Ten si dovedl poradit v každé situaci. Na zahrádkách květy růží ustoupily tabáku, nazývanému „Domovina“, v mlýnech se mouka mlela načerno. Ta pak za noci putovala všude tam, kde jí chybělo. A což husy! Ty se daly vykrmit v každém koutku domácnosti, o čemž svědčil zápach na chodbách činžovních domů. Horší to bylo tam, kde hladových krků bylo najednou moc pohromadě. Tak takové prasátko... to by píchlo, kdyby se píchlo!!!

Hlad se nevyhnul ani redemptoristům a s nimi pod jednou střechou žijícím ministrantům na Svaté Hoře. Vznikl nápad – „vykrmíme si čuníka!“ Tak se opatřilo mladé sele. Umístilo se do chlívce, kde je dnes kotelna. Vznikla obecná povinnost o selátko řádně pečovat. Nic nesmí přijít nazmar! Všechny zbytky a vhodné odpady putovaly do chlívce a náležely prasátku. Čuník si žil jako v bavlnce a měl se řádně k světu. Rostl a sílil, a přibýval neobyčejně na váze, která byla průběžně s velkým zájmem sledována.

Když dospěl asi do váhy dvou centů, naplnilo se jeho poslání. Bylo záhodno vystrojiti praseti funus a všem hladem souženým vytoužené hody. Mistr řeznický, na kterého bylo možné bez obav se spolehnouti jak ve vykonaném díle, tak i v tom, že věc nezákonná nebude vyzrazena, byl k dispozici. Byl dohodnut termín onoho vytouženého dne. Připravily se toliko potřebné necky, uvařila se voda k poslední koupeli čuníkově, avšak jemu se nějak nechtělo v tichosti odejíti z tohoto světa. Veden uvázaný na provaze za pravou zadní vyluzoval v předtuše smrti nezamaskovatelný kvikot. Vzniklo nebezpečí, že onen nářek bude slyšet ještě daleko za zdmi historických budov. „A co teď – co si počít?!!“

„Jsou tu přeci ministranti!“

Na Svaté Hoře totiž byli hoši, kteří mimo služby u oltáře plnili poslání trubačů a v tympány tlukoucích hudebníků, vyluzovali komžích, či spíše jakýchsi zvláštních klerikách naučené melodie při slavnostních příležitostech. Nejčastěji účinkovali při vítání poutníků, přicházejících na Svatou Horu.

„Chlapci, nástup,“ znělo z úst toho, jehož ta myšlenka napadla. „Za mnou, nástroje s sebou, a až řeknu, tak pěkně forte, jako když přichází veliké procesí.“ Melodie však neměly zaznít, tak jako obvykle, na svatohorském prostranství, nýbrž v klášterním dvoře.

„Raz, dva, tři, teď!“ zazněl povel, tympány zaduněly, trubky zavřeštěly, prase se vzepjalo k poslednímu ryku a lehlo pod rukou zkušeného mistra řeznického.

Všichni si oddechli, čuníkova labutí píseň mohla být považována za jeden z ministranských kiksů.

A pak už to šlo, jak se při zabijačce sluší a patří. Prasátko se vykoupalo, nechalo vychladnout, došlo na ovar, jitrnice, jelita, prejt, nechyběla výborná zabijačková polévka ani tlačenka. Hlad byl zažehnán. Bylo zase dobře. Pán Bůh zaplať!

To jsou vzpomínky řezníkova kluka.
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.