15. prosince 2000

Přijď, Pane Ježíši

Spadly poslední listy a napadl první sníh. Příroda se ukládá ke spánku. Církev se však nechystá ulehnout a v klidu a teple přečkat dobu zimy.
Koloběh života církve nezná spánek. Je nádherné, že konec liturgického roku přechází plynule do začátku roku nového. Tím svorníkem je Kristus. Poslední neděli v mezidobí jej vidíme jako Krále, vládce celého vesmíru, abychom jej o týden později spolu s proroky, králi a starozákonním Božím lidem znovu očekávali. Naše čekání není jen připomínka adventu Starého Zákona, ani doba horečnaté přípravy na Vánoční svátky, ale skutečné čekání na druhý příchod Kristův, který završí lidské dějiny, abychom pak spočinuli ve věčné náruči Boží. V adventu se prolíná touha po budoucnosti s vděčností za minulost. Advent zahrnuje celou historii světa. Proto i letos čekejme, abychom se obnoveni o Vánocích setkali s narozeným Kristem, který je Alfa i Omega. Kéž adventní zvolání: „Přijď, Pane Ježíši“ tryská z hloubi našeho srdce...
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.