15. června 2004

Nový služebník oltáře

Středa 24. března byla pro svatohorskou komunitu redemptoristů dnem radosti, protože při odpolední bohoslužbě složil do rukou provinciála P. Stanislava Přibyla věčné sliby náš pastorační asistent Piotr Nowicki. Pochází z Wrocławi, v Bratislavě dokončil teologická studia, naučil se česky a nyní pomáhá v pastoraci na Svaté Hoře.
Věčné sliby byly podmínkou, aby mohl o den později, 25. března 2004 přijmout jáhenské svěcení. Světitelem byl pražský pomocný biskup Karel Herbst. Této radostné události se účastnil také přítel naší provincie, P. Stanisław Wróbel, bývalý generální konzultor a nyní představený kláštera v Krakově. Jako hosté přijeli na Svatou Horu i rodiče a příbuzní Piotra Nowického a dále spolubratři z českých komunit, ale i ze Slovenska a Polska. Jsme šťastni, že tyto slavnosti u nás přestávají být výjimkou, a starší generace řeholníků se těší z nových, mladých pomocníků.
Mons. Karel Herbst při homilii povzbudil našeho jáhna, aby této službě zasvětil svůj život a všechny své síly. Také mu poděkoval, že přichází z Polska sloužit české církvi. Věříme, že se za nás přimlouvá sv. Vojtěch, který více než před ticíci lety s bolestí opouštěl naši zemi, aby dal za svůj národ život. Nyní přicházejí noví pomocníci právě z této oblasti, kde byl sv. Vojtěch pohřben, a kde je od své smrti uctíván. Právem je také označován za velkou osobnost celé střední Evropy, která se nyní mohla připojit do společenství západních národů.
Mladé jáhny a kněze čeká velký úkol. Je totiž třeba, aby se křesťanství stalo opět duší Evropy a aby v ní byly oceňovány ty duchovní a mravní hodnoty, které se mohou stát základem její obnovy. Našeho spolubratra chceme provázet modlitba, aby v naší provincii mohl rozvinout své schopnosti a získal pro toto dílo také další.
Příkladem pro tuto mladou generaci řeholníků mohou být naši světci – krajané. Bohužel nemohli ve své době působit mezi svými rodáky. Pán je tedy povolal do cizích krajů. Jsou to sv. Klement Hofbauer z jihomoravských Tasovic a sv. Jan Neumann z jihočeských Prachatic. Sv. Klement, vysvěcený v době panování Josefa II, zvaného Velký kostelník, neměl šanci uplatnit se v Čechách. Odešel tedy do Polska, stal se patronem Varšavy a později i Vídně. SV. Jan Neumann se zase obětoval pro chudé vystěhovalce ve Spojených státech a zemřel jako biskup ve Filadelfii. Tito světci jsou nejen našimi vzory, ale i přímluvci, aby se misionářské dílo kongregace mohlo dál rozvíjet k prospěchu našeho národa.
Na teologické fakultě v Bratislavě se připravují ještě další mladí redemptoristé na kněžství. Prosíme naše čtenáře, aby i na ně pamatovali ve svých modlitbách. Víme, že dnes není vůbec lehké zvolit si toto povolání, které je ve světě tak málo uznávané. To nejvyšší ocenění však lze očekávat od Pána, který je bude provázet po celý život.
Přejeme jáhnu Piotrovi, aby jeho zasvěcení v kongregaci redemptoristů a jáhenská služba byly nejen obětí, ale i radostí a naplněním života.
Středa 24. března byla pro svatohorskou komunitu redemptoristů dnem radosti, protože při odpolední bohoslužbě složil do rukou provinciála P. Stanislava Přibyla věčné sliby náš pastorační asistent Piotr Nowicki. Pochází z Wrocławi, v Bratislavě dokončil teologická studia, naučil se česky a nyní pomáhá v pastoraci na Svaté Hoře.
Věčné sliby byly podmínkou, aby mohl o den později, 25. března 2004 přijmout jáhenské svěcení. Světitelem byl pražský pomocný biskup Karel Herbst. Této radostné události se účastnil také přítel naší provincie, P. Stanisław Wróbel, bývalý generální konzultor a nyní představený kláštera v Krakově. Jako hosté přijeli na Svatou Horu i rodiče a příbuzní Piotra Nowického a dále spolubratři z českých komunit, ale i ze Slovenska a Polska. Jsme šťastni, že tyto slavnosti u nás přestávají být výjimkou, a starší generace řeholníků se těší z nových, mladých pomocníků.
Mons. Karel Herbst při homilii povzbudil našeho jáhna, aby této službě zasvětil svůj život a všechny své síly. Také mu poděkoval, že přichází z Polska sloužit české církvi. Věříme, že se za nás přimlouvá sv. Vojtěch, který více než před ticíci lety s bolestí opouštěl naši zemi, aby dal za svůj národ život. Nyní přicházejí noví pomocníci právě z této oblasti, kde byl sv. Vojtěch pohřben, a kde je od své smrti uctíván. Právem je také označován za velkou osobnost celé střední Evropy, která se nyní mohla připojit do společenství západních národů.
Mladé jáhny a kněze čeká velký úkol. Je totiž třeba, aby se křesťanství stalo opět duší Evropy a aby v ní byly oceňovány ty duchovní a mravní hodnoty, které se mohou stát základem její obnovy. Našeho spolubratra chceme provázet modlitba, aby v naší provincii mohl rozvinout své schopnosti a získal pro toto dílo také další.
Příkladem pro tuto mladou generaci řeholníků mohou být naši světci – krajané. Bohužel nemohli ve své době působit mezi svými rodáky. Pán je tedy povolal do cizích krajů. Jsou to sv. Klement Hofbauer z jihomoravských Tasovic a sv. Jan Neumann z jihočeských Prachatic. Sv. Klement, vysvěcený v době panování Josefa II, zvaného Velký kostelník, neměl šanci uplatnit se v Čechách. Odešel tedy do Polska, stal se patronem Varšavy a později i Vídně. SV. Jan Neumann se zase obětoval pro chudé vystěhovalce ve Spojených státech a zemřel jako biskup ve Filadelfii. Tito světci jsou nejen našimi vzory, ale i přímluvci, aby se misionářské dílo kongregace mohlo dál rozvíjet k prospěchu našeho národa.
Na teologické fakultě v Bratislavě se připravují ještě další mladí redemptoristé na kněžství. Prosíme naše čtenáře, aby i na ně pamatovali ve svých modlitbách. Víme, že dnes není vůbec lehké zvolit si toto povolání, které je ve světě tak málo uznávané. To nejvyšší ocenění však lze očekávat od Pána, který je bude provázet po celý život.
Přejeme jáhnu Piotrovi, aby jeho zasvěcení v kongregaci redemptoristů a jáhenská služba byly nejen obětí, ale i radostí a naplněním života.
P. Jan Zemánek, CSsR
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.