15. prosince 2004

Krásný dům Panny Marie

Poutní místo Svatou Horu jsem navštívil jedno listopadové deštivé a zamlžené dopoledne...

I když nesvítilo slunce, které by mohlo dobýt veškerou krásu architektury i maleb, zvláště v ambitech, které obklopují svatyni, přesto se mi Svatá Hora zdála být kouskem nebe na zemi. Je to opravdová perla, která se nachází nedaleko Prahy. Když jsem prošel branou a vešel do ambitů, které trochu připomínají klášterní kvadraturu, dostal jsem se na chvíli jakoby do jiného světa.
Malá obyčejná soška Panny Marie Svatohorské a lidový styl, v jakém byla vyřezána, nám připomíná, že Panna Maria byla Bohem vyvolena z prostého lidu. I když je oblečena do šatů, které jí darovali králové a císařové, přesto neodvrací své mateřské oči od obyčejných lidí. Určitě také proto se více než tři století svěřují obyčejní a chudí lidé do její péče.
Navíc jsem se cítil jako doma. Na freskách jsem uprostřed mnoha svatých nalezl i své spolubratry jezuity: mladého Aloisa Gonzagu s křížem a lebkou v rukou, Františka Xaverského, Ignáce z Loyoly. Dali je sem jezuité, kteří poutní místo vybudovali. Podle obrazu Matky ustavičné pomoci, který je na pravém bočním oltáři v bazilice je jednoduché domyslet si, že současnými služebníky Panny Marie Svatohorské a správci poutního místa jsou redemptoristé. Pěkně opravená a udržovaná bazilika i ambity, které ji obklopují, svědčí, že redemptoristé se o tento krásný dům Panny Marie velmi starají.
Toto barokní poutní místo mi svým klimatem náboženského tepla a krásy připomíná něco z pravoslavných chrámů, bohatých barvami, zlatem a ikonami. Duchovní umění je znamení, že nám Bůh dává spásu prostřednictvím krásy. Dostojevskij říkával, že krása spasí svět. Krása umění je pozváním ke krásnému životu. A život je také velikým uměním.
Panno Maria Svatohorská, která bydlíš v tak krásném domě, dej nám, našim blízkým i poutníkům, kteří za tebou přicházejí na toto místo, milost, abychom žili krásný život, stali se tobě podobnými a tak se mohli líbit i Bohu.

P. Józef Augustyn, SJ
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.