15. prosince 2004

Mariánske nešpory se budou konat celoročně

Od začátku května letošního roku jsme na Svaté Hoře začali s modlitbou nedělních mariánských nešpor.

Jedním z hlavních důvodů je fakt, že denní modlitba církve (zvaná též hodinky nebo modlitba breviáře) by se měla slavit především jako modlitba společenství, a to nejen společenství kněží, ale i laiků. Zářným příkladem této praxe jsou nám mnohá významnější poutní místa v zahraničí. Hlavními součástmi denní modlitby jsou pak ranní chvály a nešpory, proto jsme se tedy rozhodli pro nedělní mariánské nešpory. Původním záměrem bylo omezit modlitbu nešpor pouze na období poutní sezóny, ohraničené dvěma měsíci zasvěcenými mariánské úctě – květnem a říjnem. Na základě  zkušeností z uplynulých měsíců jsme se však rozhodli pokračovat v modlitbě nedělních nešpor i během zimního „mimopoutního“ období. Připravené zpěvníky (nešpory jsou zpívané) s tím však nepočítají. Proto již nyní probíhá práce na zhudebnění dalších textů pro adventní, vánoční, postní a velikonoční dobu, na němž pracuje svatohorský varhaník Pavel Šmolík. Naštěstí již není třeba zpracovávat kompletně celý formulář, ale některé jeho části budou přejaty z již používaných nešpor mezidobních. První polovina nového „vesperáře“ by tak měla být k dispozici nejpozději první adventní týden tohoto roku.
Srdečně vás zveme na modlitbu nedělních nešpor. Zájemci, kteří by naše nešpory (pro lid velmi přístupné) chtěli použít ve svých farnostech se na nás mohou obrátit prostřednictvím mailové adresy nebo telefonicky.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.