15. prosince 2004

Katecheze o mši svaté XII.

Příprava darů III.
V prvních křesťanských staletích byl zvyk, že věřící přinášeli spolu s chlebem a vínem mnoho dalších darů. Je to i dnes při zvláštních příležitostech, jako jsou například papežské mše. Tyto dary byly určeny ve prospěch chudých členů farního společenství a také na vydržování duchovních. Připojení těchto darů byla pěkná myšlenka, a sice, že oběť daná Bohu, která by nebyla spojena s darem pro potřebného člověka, nic neznamená. Láska k Bohu a bližnímu se nedá rozdělit, tvoří jednu skutečnost. Tam kde není jedna, není ani druhá.
Později tyto dary, které byly nejdříve odevzdávány v naturáliích, dostaly z praktických důvodů podobu peněz a tak se zrodila sbírka. Její geneze vysvětlená výše ukazuje, že správný okamžik pro vybírání peněz je právě příprava darů. Je dobré si to připomenout, protože občas slyšíme, že peníze do kostela nepatří, a že by se sbírka měla konat přede mší nebo po ní anebo vůbec mimo kostel. Ukazuje se, že to je nepochopení podstaty sbírky. Není to vstupné za účast při mši svaté, ale gesto obětavosti, blíženské lásky, hmotné znamení daru, který dáváme církvi, jejíž jsme součástí. Ze těmito penězi přece stojí námaha naší práce, vydaný čas a energie. Když podáváme tuto oběť, říkáme tím, že toto všechno, a tedy sebe sama, dáváme darem farnímu společenství, čímž dáváme najevo, že se cítíme být jeho spolusprávci. Ti, kteří chtějí, aby se vybíraly peníze mimo církve, a někdy je to v dobrém úmyslu, vidí často v penězích něco „špinavého“, nečistého, nedůstojného tak svatého místa, jakým je kostel. Je pravda, že je za penězi až příliš často ukryto lidské bezpráví a nečisté zájmy, ale peníze samy v sobě nejsou ničím špatným. Je dobré, abychom si to uvědomili v kontextu církevního přikázání, které říká, že máme povinnost hmotně podporovat církev.
A nakonec: kolik „by se mělo“ dávat do košíčku či kasičky? Nejlepší bude, když se zde odvoláme na svatého Pavla: „Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne z těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce.“ (2 Kor 9,6-7)

Wojciech Zagrodzki, CSsR, Janusz Serafin, CSsR

(Převzato z pastorační a teologické revue polských redemptoristů „Homo Dei“. Přeložil a upravil P. Stanislav Přibyl, CSsR)
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.