15. prosince 2004

S pohledem obráceným na Krista

Z papežských dokumentů...

Před deseti lety jsem apoštolským listem Tertio millennio adveniente (10. listopadu 1994) s radostí církvi vytyčil cestu přípravy na Velké jubileum roku 2000. Cítil jsem, že tato historická příležitost je velkou milostí. Nenamlouval jsem si, že prostý časový přechod, byt' podmanivý, by mohl sám o sobě přinést velké změny. Události bohužel po začátku tisíciletí zdůraznily krutou kontinuitu s předcházejícími událostmi, a často s těmi horšími z nich. A tak vznikl scénář, který vedle utěšujících výhledů nechává tušit temné stíny násilí a krve, které nás neustále zarmucují. Ale tím, že jsem vyzval církev ke slavení Jubilea dvou tisíc let od Vtělení, jsem byl přesvědčen - a jsem stále víc než kdy jindy! -, že pracuji pro „dlouhou dobu“ lidstva.
Vždyť Kristus je v centru nejen dějin církve, ale také dějin lidstva. V Něm se vše shrnuje (srov. Ef 1,10; Kol 1,15-20). Jak nevzpomenout rozmach, s nímž II. vatikánský koncil citoval papeže Pavla VI. a vyznal, že Kristus je „cíl lidských dějin, bod, v němž se sbíhají tužby dějin a civilizace, střed lidského pokolení, radost všech srdcí a naplnění všech jejich tužeb."' Učení koncilu přineslo nové prohloubení v poznání povahy církve, a tak otevřelo duše věřících pozornějšímu chápání tajemství víry a samotných pozemských skutečností ve světle Krista. V Něm, ve Slově, které se stalo tělem, je zjeveno nejen tajemství Boha, ale samotné tajemství člověka. V Něm člověk nachází vykoupení a plnost.

Jan Pavel II., apoštolský list „Mane nobiscum Domine“, čl. 6

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.