15. prosince 2004

Půvaby božského Dítěte

Uvažuj o tom, jak po tolika stoletích, po tolika úpěnlivých modlitbách a prosbách už přišel Mesiáš, jehož nebyli hodni spatřit svatí patriarchové a proroci, náš Spasitel očekávaný národy, touha země.

Narodil se a celý se nám daroval: Dítě se nám narodilo, syn je nám dán“(Iz 9,5). Boží Syn se stal malým, aby nás učinil velkými. Daroval se nám, abychom se my darovali jemu; přišel nám prokázat svou lásku, abychom mu my odpověděli naší láskou. Vroucně ho tedy přivítejme, milujme ho a utíkejme se k němu ve všech svých potřebách. Svatý Bernard říká: „Děti rády dávají, pokud je o něco požádáme“. Ježíš přišel jako dítě, aby ukázal ochotu  dát nám dary: „V něm jsou skryty všechny poklady…“ (Kol 2,3). „Otec miluje Syna a všechno mu dal do rukou“ (Jan 3,35).
Jestliže chceme světlo, Ježíš přišel proto, aby nás osvítil. Jestliže chceme odolávat nepříteli, Ježíš přišel proto, aby nás posiloval. Jestliže chceme odpuštění a spásu, přišel proto, aby nám odpustil a spasil nás. Jestliže konečně chceme nejvzácnější dar jeho božské lásky, přišel, aby nás jí roznítil. A zvláště proto se stal dítětem, proto se nám zjevil jako nejchudší, nejubožejší a přitom roztomilý, aby nás zbavil jakéhokoli strachu a aby si získal naši lásku. „Tak musel přijít, když chtěl zahnat strach a hledat lásku“, říká sv. Petr Chryzolit (Sermones 158). Ježíš chtěl přijít jako nemluvně, abychom jej milovali nejen nadevše, ale i něžně a vroucně. Všechny děti si dokáží získat něžnou lásku toho, kdo na ně hledí. Kdo by tedy se vší něžností nemiloval Boha, když jej vidí jako chudé, ubohé nemluvně, které se ponížené a opuštěné třese zimou v jeslích na slámě, které potřebuje mléko, pláče a vzlyká? To tak dojalo svatého Františka, že zapálen láskou volal: „Milujme betlémské Dítě, milujme betlémské Dítě!“ Duše, pojďte milovat Boha, který se stal chudým a roztomilým dítětem, a který sestoupil z nebe, aby se nám celý daroval.

Sv. Alfons Maria de Liguori (1696-1787)

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.