16. listopadu 2006

Ministranti na Svaté Hoře

Josef Hovorka - perexBýt součástí... a mnohem více...
Něco pro správné ministranty a ministrantky

Když někdo začíná ministrovat, bývá obvykle ještě hodně malý. Když jsem si já usmyslil, že chci být Josef Hovorkaministrantem, tak mě můj taťka přivedl k panu faráři do sakristie, který byl moc rád, že budu ministrovat... Kolikrát se mi stalo, že jsem při dlouhé promluvě usnul a málem spadl i ze židličky, zapomněl zazvonit na zvonek nebo zakopl o sukni...Takto asi začíná většina malých ministrantů. Byli tam ale i starší ministranti, kteří mi pomohli v prvních krůčcích. Tak to má být, že starší ministranti pomáhají těm mladším. Je totiž hodně věcí, které je třeba vysvětlit, pochopit a naučit se.

My jako ministranti máme tu obrovskou výhodu, že můžeme být tak blízko Pánu Ježíši, což by mělo být naším celoživotním programem. Ministranti by měli být čilí, veselí a hbití, obzvláště pak ráno, když zvonek volá z vyhřátých peřin, aby každý byl včas připraven u oltáře.

Papež Benedikt XVI. vyzdvihl tyto myšlenky na letošní evropské ministrantské pouti v Římě slovy: „Drazí ministranti a ministrantky, vy jste ve skutečnosti Ježíšovými apoštoly už nyní! Když se účastníte liturgie a konáte svou službu u oltáře, všem nabízíte svědectví. Váš postoj usebranosti, vaše zbožnost vycházející ze srdce je vyjadřována úkony, zpěvy a odpověďmi, pokud jsou vykonávány správně a ne roztržitě, mechanicky. Toto všechno je pak vaše svědectví, které se lidí dotýká. Pouto přátelství má svůj pramen a vrchol v Eucharistii. Vy jste v Eucharistii Ježíšovi velmi blízko a to je největší znamení jeho přátelství ke každému z nás. Nezapomínejte na to. A proto vás prosím, nezvykejte si na tento dar, aby se nestal rutinou, o níž se ví, jak funguje, a přijímá se automaticky. Snažte se každý den znovu odhalovat, že se zde děje něco obrovského, že je uprostřed nás živý Bůh, že mu můžete být nablízku a usilovat o to, aby jeho tajemství bylo slaveno a dospívalo ke konkrétním lidem." (Generální audience Benedikta XVI., 2. 8. 2006)

A takových správných ministrantů a ministrantek je na Svaté Hoře mnoho. Abychom toho společně více zažili, objevili a naučili se spoustě nového, budeme se scházet v našem týmu ministrantů.

Zopakujeme si mešní řád, abychom přesně věděli, to co má ministrant dělat během mše svaté. Naučíme se správné liturgické postoje sezení, klečení či stání a také poznávat liturgické předměty jak česky tak latinsky. Dále se připravíme zvláštní události, jako jsou křest, biřmování nebo svatba. A zvláště se pak zaměříme na Boží Tělo, Korunovaci a poutní slavnost.

Budeme znát základní informace z historie i současnosti Svaté Hory, abychom věděli co, kdy a kde. Naučíme se komunikaci v cizích jazycích, abychom byli nápomocni poutníkům a turistům ze zahraničí. Poznáme Svatou Horu i z „druhé stránky": podíváme se do kláštera, vylezeme na zvonici, kůr i oratoře, navštívíme také „hlídače Svaté Hory" - leonbergy.

Pomůžeme také při Tříkrálové sbírce: po příkladu Tří mudrců z východu půjdeme s kasičkami podpořit dobrou věc.

Budeme také sportovat na kolech, půjdeme si zabruslit a budeme hrát hry všeho druhu. Společně poběžíme Prahou v rámci Prague International Marathon, abychom byli připraveni na štafetový běh Božího Těla - Corpus Domini 2007, Praha - Řím - Orvieto.

Objevíme krásy našeho okolí jako Brdy, Plešivec nebo Památník Vojna. Navštívíme Prahu a její nejzajímavější kostely a památky, Plzeň během oslav Osvobození a také Karlštejn. Vydáme se také po stopách redemptoristů na Králíky, do Tasovic nebo i do Vídně.

Náš tým ministrantů se bude scházet každou sobotu od 10 hodin ve farním sále na Svaté Hoře. Kontakt: Josef Hovorka + 420 775 92 16 75.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.