19. prosince 2006

Adventní koncert na Svaté Hoře

V sobotu 16. prosince 2006 v 16 hodin proběhl v Pražské kapli svatohorské baziliky (protože bazilikou rozumíme v širším slova smyslu celý areál Svaté Hory) adventní koncert Svatohorského chrámového sboru.

Na programu byla díla autorů barokní doby a autorů 20. století. Zazněly skladby Jana Kampana Vodňanského "Rorando coeli", "Magnificat" Jana Sixta z Relchenfelsu, "Píseň o Zvěstování" Adama Václava Michny z Otradovic a "Resonet" Jacoba Handla Galluse. Skladby byly proloženy improvizacemi na varhanní positiv doc. Jaroslava Tůmy.

Zazněla rovněž mše poměrně neznámého barokního autora Johanna Valeriana Rathgebera, která bude na Svaté Hoře provedena i během vánočních svátků. Jeho "Missa civilis" je určena pouze pro tříhlasý sbor, housle a continuo. Při "adventním provedení"  však byl houslový part integrován do varhanního doprovodu.

V druhé polovině programu zazněla adventní árie svatohorského autora P. Karla Břízy "Neboj se, Maria" v podání Kateřiny Falcníkové. Následovala sborová kompozice maďarského autora Zoltána Kodály "Veni Emmanuel" a závěrečná varhanní improvizace.

Překvapivě vysoký počet posluchačů v komorním prostředí s živým ohněm (samozřejmě v litinových kamnech) vytopené Pražské kaple spolu s krásnou adventní hudbou vytvořily, myslím, velmi příjemné prostředí pro rozjímání. Svatohorský sbor poté se stejným programem vystoupil i v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně.

Přinášíme krátké zvukové ukázky z obou koncertů:

Účinkovali: Kateřina Falcníková - soprán, Marie Štefaniková, Petra Pazderková - alt, Zdeněk Fous - bas, Svatohorský chrámový sbor, sbormistr a varhany - Pavel Šmolík.

Neboj se, Maria (Sv. Hora)

Veni, veni, Emmanuel (Sv. Hora) 

Missa civilis - Kyrie (N. Knín)

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.