22. prosince 2006

Vydržme a těšme se!

P. Stanislav Přibyl, CSsRJak už to bývá v posledních letech zvykem, křičí na nás Vánoce ze všech koutů už od října. Lidé nakupují jak zběsilí. Někdy mám pocit, že musí v nejbližších chvílích vypuknout válka.

A jak to vypadá v den Slavnosti Narození Páně? U popelnic se objevují první vánoční stromky. Lidé už jsou nasyceni.
Je to dobře nebo špatně? Pokud - jak my křesťané víme - je Slavnost Narození Páně 25. prosince, je to špatně.
Často jsme tázáni, co je to ten Advent a jak ho dobře prožít. Nejlepší odpovědí je vlastní život.
Narození PáněAdvent je doba, kdy se těšíme. Nejen na Vánoce s veškerou jejich barevností, pohodou až kýčovitostí, ale na příchod Božího Syna. Je vždycky krásné a roztomilé, když se narodí malé dítě, ale v případě Ježíšově to bylo za dramatických okolností. Maria ani Josef určitě nesdíleli náš pocit pohody, dostatku a sytosti. Chyběl jim domov. Proto je na místě u křesťanových Vánoc spíše tichý údiv a vnitřní radost než hlučná oslava.
Od této atmosféry se odvíjí i duch křesťanského Adventu. Má to být doba, kdy se těšíme a naplňujeme vnitřní radostí. Své místo zde má nejen kajícnost jakožto příprava na dobré přijetí Hosta, ale i vynalézavost při přípravě na obdarování toho druhého. Má to být doba, kdy nejen uklízíme a nakupujeme dárky, ale kdy obdarujeme druhého i svým časem a svou pozorností. K Adventu patří účast na rorátní mši místo dlouhého spánku, povídání a vyprávění v rodinném kruhu místo dívání se na televizi, vyrábění dárků místo jednoho megalomanského nákupu v hypermarketu.
A potom přijde Svatá noc. Tam teprve má své místo oslava. Může být tichá, jako v případě Svaté Rodiny. Bude to však okamžik našeho vnitřního proměnění a pokoje, chvíle, kdy i my uslyšíme chvalozpěv andělů na Boží velikost a přání pokoje všem lidem dobré vůle.
Moje poselství k letošnímu Adventu tedy zní: Vydržme a těšme se!

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.