30. prosince 2006

Rodina a Svatá Rodina

P. Stanislav Přibyl, CSsRRodina je bezesporu tématem dnešní doby. Vztah k rodině se stává součástí programů politických stran, předvolebních slibů, o rodině pojednávají filmy, seriály a televizní pořady, rodina je skloňována i v obchodech, kde si například můžeme zakoupit rodinné balení toho či onoho. Bohužel se však rodina stává stále více prázdným slovem.

 

Sečteme-li různé anomálie životního stavu, mezi něž patří rozvedená manželství, neochota manželství uzavřít, tak zvaný život „na hromadě" neboli „na psí knížku", svobodné matky, které v některých případech veřejně hovoří o tom, že muže potřebovaly jen v jednom okamžiku, zbývá nám dosti slabší polovina rodin, které mohou hovořit o štěstí, že jsou skutečně tím, za co se vydávají, totiž rodinou postavenou na vztahu jednoho muže a jedné ženy, na vztahu posvěceném, když už ne před Bohem a před církví, tak alespoň před státem.

Je jasné, že rodina je nejen základ státu, jak se s oblibou říká, ale že je základem jakékoli lidské společnosti. Těžko bychom dohledali, kdy se rodina poprvé objevuje na scéně dějin světa, ale můžeme se domnívat, že tomu tak bylo skutečně od počátku, protože je to nejpřirozenější společenství lidí. Jestliže Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, jestliže plodem jejich lásky je dítě, potom je zřejmé, že rodina existuje od okamžiku stvoření. Není tedy pochyb o její důležitosti a můžeme hovořit dokonce o jakémsi Božském atributu rodiny. Ona je totiž obrazem Boha. Bůh nám dovolil nahlédnout do svého vnitřního života a zjevil se nám jako jediný Bůh v Trojici. Zjevil se nám také jako láska. To jsou i základní vlastnosti rodiny. Rodinu tvoři minimálně tři členové a základním vztahem mezi nimi má být láska.

Slavíme-li dnes Svátek Svaté Rodiny, máme si uvědomit nejen hodnotu rodiny ale pohlédnout také na vzor takové rodiny, která byla svatá jako celek, ale jejíž členové byli rovněž svatí sami o sobě. Středem této rodiny byl Ježíš, a na rozdíl od jiných rodin, byla tato rodina sestavena jakoby na zakázku pro něj. Zde je dítě je tím, kdo je první. Je to totiž nejen Syn člověka ale také Syn Boží, který je od věčnosti. U jiných rodin je tomu jinak: dítě je plodem manželské lásky.

Svatou Rodinou - a připomeňme si, neboť se to často plete, že ji tvoří Ježíš, Maria a Josef - se můžeme a máme inspirovat v našem rodinném životě a máme se také za svou rodinu modlit.

Rodina, tak jako lidské vztahy obecně, občas prochází krizemi. Nejinak tomu bylo i u Svaté Rodiny. Maria měla jistě jiné životní plány než se stát Matkou Božího Syna, což ještě nakonec na první pohled vypadalo, že je svobodnou matkou. Josef měl asi také jiné plány než se stát jakýmsi zástupcem skutečného Ježíšova Otce, jímž je Bůh. Mohl si docela dobře připadat jako náhradník. Oba však byli tak vnímaví na Boží hlas, že mu věřili více než svému zdravému úsudku. A Ježíš, Boží Syn? Jsme rádi, že přišel na svět mezi nás, ale i o něm, jakožto o Božím Synu musíme říci, že jeho plány s lidmi byly na počátku jistě jiné, než je zachraňovat a vytahovat z propasti, do které se dostali vlastním hříchem, za cenu vlastního života. Můžeme tedy směle říci, že tato Rodina vznikala na troskách plánů jejích členů.

Není to pro nás poselství, že šťastný a harmonický rodinný život je zcela něco jiného než jakási ideální představa, krásně v barvách vyvedená jako z nějakého katalogu cestovní kanceláře? Lidé zklamaní z toho, že tomu tak není, se rychle nasytí, při první překážce se rozvedou a ženou se dál za vidinou jakéhosi ideálu, který vlastně neexistuje. Měli bychom v životě něco vydržet a v této věci se řídit moudrým lidovým rčením: „Všude chleba o dvou kůrkách."

V dnešním evangeliu je popsána další krize svaté Rodiny. Mohli bychom ji nadepsat „Zlobivé dítě". Jak bychom se asi zachovali my, kdyby se nám ztratilo dítě ve velkoměstě, které jsme navštívili jen párkrát v životě? Na koho by se snesl náš hněv? Kdo za to může? Asi by nakonec dostalo dítě, aby náhodou neutrpěla naše rodičovská autorita. Byly to určitě těžké chvíle. Jak bychom byli nervózní! Na místě Josefově bychom patrně vynadali své ženě, jak toho kluka vychovala, že hned uteče. Na místě Mariině bychom se mohli bránit buď se slzami v očích a slovy, že si to nezasloužíme, nebo bychom úder vrátili s tím, že to jsou beztak klukoviny po tátovi. To, že by naše dítě mohlo utéci do kostela, by nás asi ani ve snu nenapadlo. Zde platí další přísloví: „Podle sebe soudím tebe." Jak rozdílná je reakce Josefa a Marie! Společně přemýšlejí o tom, jak Ježíš zpravidla jednal a jaké by mohly být motivy jeho chování. Tato společná úvaha v nouzi jim vlastně pomohla Ježíše najít.

Můžeme přemýšlet ještě jinak: svatá Rodina je rodinou, kde je uprostřed Ježíš - dítě, ale zároveň nepochopitelný tajemný Bůh. To, že v dnešním úryvku evangelia odpovídá učitelům Zákona a klade jim otázky, to, že se Maria ptá: „Dítě, proč jsi nám to udělal?", svědčí o tom, že tento nejmladší člen Rodiny, byl pro ostatní kromě jiného také nepochopitelným tajemstvím. Maria tuto skutečnost přijímá, což je výslovně v evangeliu napsáno, a že Josef také, se můžeme důvodně domnívat.

Svatá Rodina má být pro naše rodiny vzorem. Ve svatosti jejích členů máme vidět výzvu k tomu, abychom se stali sami svatými. Ve svatosti rodinného života, v situacích lehkých i těžkých, se máme inspirovat k lásce, která všechno vydrží. V přítomnosti Ježíše v této rodině si máme stále připomínat, že Bůh je uprostřed svého lidu a že lid jsme právě my v prostředí, ve kterém žijeme a v situacích, které tvoří tak zvaný normální život. Dej Bůh, aby toto byl ideál rodinného života a ne to, co často pod vlivem reklamy tvoří naši neklidnou představu.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.