23. března 2007

Zprávy z Matice Svatohorské

Pavel ŠmolíkV tomto „okénku" podávám zajímavé informace z činnosti Matice Svatohorské.

 


Nové varhany


Matici Svatohorskou z velké části zaměstnává péče o průběh realizace první etapy stavby nových varhan pro svatohorskou baziliku. Dovolte mi pouze stručně shrnout, oč se jedná.

Svatohorská bazilika disponuje v zásadě dvěma liturgickými prostory: vnitřním prostorem baziliky, užívaným celoročně, a prostory tzv. Korunovačního oltáře, používanými zejména v letním období, zvláště pak o Korunovaci a Poutní slavnosti. Pro oba prostory je třeba disponovat vhodným nástrojem - varhanami. Zatímco uvnitř baziliky lze postavit nástroj „napevno" - přímo na kůru, ve vnějších - Korunovačních - kaplích je možné použít jen takový nástroj, který bude přenosný a jejž bude možno v nepříznivém počasí přemístit „pod střechu".

Vzhledem k rozdílným nákladům na stavbu velkých varhan pro interiér baziliky (přes 8 milionů Kč) a nákladům na stavbu menších přenosných varhan (cca 3,5 milionů Kč) bylo rozhodnuto začít nejprve se stavbou malého nástroje. Tento bude po přechodnou dobu sloužit i jako jediný nástroj uvnitř baziliky (stav současných varhan povede v brzké době k jejich naprosté nefunkčnosti).

Smlouva s varhanářem Vladimírem Šlajchem na stavbu nových (malých) varhan byla podepsána v září 2006, varhany budou dokončeny v září letošního roku. Jsme tedy v polovině doby jejich realizace. Po pravidelných návštěvách ve varhanářské dílně mohu konstatovat, že stavba se zdárně rozvíjí. Je již v podstatě dokončena varhanní skříň, některé dřevěné píšťaly, pracuje se na vzdušnicích, cínové píšťaly jsou již objednány u specializovaných firem (část v Kutné Hoře, část až v Portugalsku).
Přestože, jak jsem již zmínil, jsme dosáhli poloviny realizační doby projektu, chybí stále více než polovina potřebných financí. K 1. březnu 2007 bylo vybráno 1.267.000 Kč. Chybí tedy ještě 2.172.000 Kč! Vaše dary formou peněžitého daru můžete složit v hotovosti v sakristii, ve Svatohorském poutním muzeu, kde jsou rovněž k dispozici reklamní pohledy (za 30 Kč) nebo převést na konto „varhany" u České spořitelny Příbram (číslo účtu: 19-523 967 309/0800). Dárce, který přispěje částkou vyšší než 100 tisíc korun obdrží svoji vlastní pozlacenou varhanní píšťalu a jeho jméno bude vyryto na jedné z viditelných píšťal nástroje. Děkujeme Vám za Vaši štědrost.

Výroční členská schůze a volba nového představenstva Matice

Další z připravovaných důležitých akcí je Výroční členská schůze, která se uskuteční v sobotu 26. května 2007. Bude zahájena mší svatou v 10 hodin ve svatohorské bazilice. Její nedílnou součástí budou volby nového výboru Matice a kontrolního výboru na další tříleté funkční období. Volen má být právo každý člen Matice svatohorské, který je plnoletý a je ochoten vykonávat jemu svěřené funkce zodpovědně. Kandidovat je třeba s dostatečným předstihem písemnou formou.

Další akce

V loňském roce byla dokončena realizace proskleného zádveří ve Svatohorském poutním muzeu. Jedná se o úsporné opatření proti úniku tepla v zimních měsících. Matice Svatohorská se na jeho realizaci podílela ve výši 31.980 Kč.
Dále byl schválen rozpočet na hudbu v liturgickém roce 2006/2007. Program zahrnuje čtyři koncerty duchovní hudby (únor, květen, srpen, říjen), koncerty Svatohorského chrámového sboru a hudbu při liturgii různých slavností.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.