15. května 2006

Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2005

Název a sídlo nadačního fondu
Název nadačního fondu zní: „ Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí."
Sídlo nadačního fondu: Příbram II - 591, PSČ: 261 80.
Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí je právnickou osobou, a to nadačním fondem ve smyslu zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Zřizovatel nadačního fondu
Jediným zřizovatelem nadačního fondu je: Proboštský úřad Svatá Hora se sídlem Příbram II-591, PSČ: 261 80.

Účel nadačního fondu
Nadační fond je zřízen za účelem ochrany kulturní památky Svatohorských schodů v Příbrami, a to zejména za účelem napomáhání k obnově, údržbě a provozu této kulturní památky, a dále za účelem zvelebování okolí Svatohorských schodů v Příbrami.

Řízení nadace
Správní rada:
předseda: Mgr. Stanislav Přibyl
člen: Štěpán Faber

Dozorčí rada:
předseda: Jaroslav Štefan
člen: Ing. Ivan Fuksa
člen: Hana Müllerová

Jménem nadačního fondu jedná předseda nebo všichni členové správní rady společně. Listiny o právních úkonech podepisuje předseda správní rady nebo všichni členové správní rady. Činí tak tím způsobem, že k vypsanému názvu nadačního fondu či otisku razítka připojí svůj podpis.

Dne 6. 1. 2005 proběhla akce „Tříkrálový průvod" s velbloudy.

Oprava střechy na Svatohorských schodech nebyla provedena.

Rada Města schválila bezúplatný pronájem cesty k rozhledně na dobu neurčitou. Byla vypracována smlouva a dne 2. 5. 2005 parafována.

Proběhlo prořezání tújí na Svaté Hoře.

Ing Fuksa přislíbil, že Město vypracuje projekty (1. předláždění náměstí, 2. výstavba altánů, 3. obnova a výsadba sadu, případně „Naučná stezka") hrazené ze Evropských fondů. Ing. Fuksa předal Mgr. Přibylovi materiály týkající se možnosti čerpat dotace z Evropských fondů.

Paní Klárová provedla kontrolu ročních uzávěrek za rok 2002 a 2003. Paní Klárové byla předána odměna ve výši 500,- Kč.

Ing. Cikán doručil projekt na výstavbu rozhlednýma svaté Hoře. Nadace doporučila pana Pilného na stavební dozor.

Přihlásil se donátor ing. Krsal, který chce postavit rozhlednu, zainvestovat jí a po dobu  tří let ji provozovat. Bylo zažádáno o stavební povolení. Bylo přerušeno řízení ve věci vydání souhlasu z hlediska krajinného rázu odborem životního prostředí.

Ve dnech 4. a 5. června 2005 proběhla Národní pouť na Svaté Hoře. Celá akce byla velmi dobře připravená a ohlasy účastníků z řad významných hostů i široké veřejnosti jsou velice kladné. Ing. Fuksa poslal děkovný dopis panu kardinálovi, televizi i pěveckému sboru Dr. Vepřeka. Nadační fond schválil příspěvek ve výši 15.000,- Kč na ohňostroj.

Pan Štefan by chtěl trasu „Běhu Svatohorskými schody" rozšířit až na Václavské náměstí. To ale Ing. Fuksa nedoporučil s tím, že běh Příbramí je každoročně pořádán a tím by vznikla duplicita. Navrhuje, aby se uskutečnil běh do vrchu s cílem na Svaté Hoře.

Na návštěvu Svaté Hory byl pozván starosta Českého Krumlova Dr. Mikeš.
Taktéž proběhla prohlídka Svaté Hory s panem Jerrym Přibilem, který se hodlá usadit v Příbrami a také se zajímal o možnost poskytnout Svaté Hoře finanční příspěvek.

V letošním roce se zvedla návštěvnost Svaté Hora až o 80 %, díky průvodcovské službě a propagaci Svaté Hory v cestovních kancelářích.

S Městskou policií byl řešena stížnost na přes den zavřené dveře ve Svatohorských schodech.

Na Svaté Hoře byl vybudován kamerový systém. Jedna kamera má sloužit k přenosu dění na internet.

Svatá Hora získala dotaci EU na rozvoj turistiky („Religiózní turistika na svaté Hoře"). Celý projekt zahrnuje: vydání knihy o SvatéHoře, informační letáky, sešity pro turisty, elektronický průvodce, dokument ČT v devíti jazykových mutací, internetové stánky, bezbariérový web, kurz pro průvodce po církevních památkách a vydání kalendáře. Mgr. Přibyl vznesl dotaz na možný příspěvek z Města.

Paní poslankyně Dr. Parkanová prosadila dotaci z MK na Svatou Horu pro rok 2006 v částce 4 mil. Kč. Předpoklad je ten, že by se dotace využila na rekonstrukci topení v basilice.

Proběhlo zahájení Adventu, byly problémy s kvalitou ozvučení.

Přehled příjmů a výdajů za rok je součástí revizní zprávy.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.