14. prosince 2007

Pamětní medaile na podporu nových varhan

Logo Matice Svatohorské maléByla vydána pamětní medaile za účelem podpory stavby nových varhan pro baziliku na Svaté Hoře. Projektu stavby varhan se v roce 2001 ujala Matice Svatohorská, občanské sdružení přátel Svaté Hory.

 

Na aversu medaile jsou stylizované varhany s opisem „Stavba nových varhan". Na reversu je zobrazena ústřední část Stříbrného oltáře, v horní části nápis „Svatá Hora", ve Medaile_varhany_aversspodní části letopočet.Medaile_varhany_revers

Grafický návrh je dílem Jana Čáky, sádrový model vyrobil medailér Štefan Novotný. Ražbu provedl Castax Slovakia Trenčín.

Z ryzího stříbra kvality 999/1000 bylo raženo 20 číslovaných kusů. Tyto stříbrné medaile jsou výrazem poděkování za dar na stavbu varhan převyšující částku 50.000,- Kč.

Váš dar na stavbu nových varhan můžete:

  • zaslat na adresu: Matice Svatohorská, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram,
  • poukázat na účet číslo 19-523967309/0800, Medaile_varhany_krabička
  • osobně složit v sakristii na Svaté Hoře.

Bronzových medailí bylo raženo 100 kusů. Výnos z prodeje těchto bronzových medailí je určen na financování varhan.

Bronzové medaile jsou k dostání v prodejně knih a poutního zboží na Svaté Hoře za 1000 Kč (včetně DPH). Jejich zakoupením přispějete 650 Kč na stavbu nových varhan pro svatohorskou baziliku, náklady na výrobu činí 350 Kč. Je možné si je rovněž zakoupit ve svatohorském e-shopu.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.