27. prosince 2007

Přivítání o slavnosti požehnání chórových varhan

P. Stanislav Přibyl, CSsRVážení a milí přátelé,

srdečně Vás všechny vítám na dnešní radostné slavnosti. Rád bych zmínil jméno každého z Vás, ale není to možné...

 

Chtěl bych tedy přivítat alespoň nejvýznamnější hosty, pražského arcibiskupa, kardinála Miloslava Vlka, apoštolského nuncia v České republice, arcibiskupa Diega Causero, zástupce státní správy a samosprávy, všechny dárce, dále varhaníky, hudebníky a nadšence, prostě všechny Vás z blízka i zdaleka.

Slavnost žehnání varhan není příliš častou událostí. Vždyť varhany se nestaví na pár let ani na délku lidského života. Kostely, které mají štěstí, skrývají na svých kůrech nástroje i tři sta, tři sta padesát let staré. Svatá Hora mezi ně bohužel nepatří. Protože toto poutní místo bylo vždy místem s čilým životem, dárci je vybavovali také na svou dobu nejmodernějšími technickými vymoženostmi. Varhanářství však bohužel bylo v době rozvoje techniky a vědních oborů spíše v úpadku, hudební vkus a potřeby liturgie se rychle měnily, což vytvořilo bohatou historii svatohorského kůru, jak se můžete dočíst v knížečce, kterou jste dostali.

Dnes se pokorně vracíme k moudrosti předků a s pokorou navazujeme na tradice zlatých časů českého barokního varhanářství. Mechanická páka se v průběhu let ukázala jako mnohem osvědčenější a spolehlivější způsob přenosu impulsu od klávesy k píšťale než sebesofistikovanější elektronika. Tradiční postupy varhanářské práce dávají nástroji šanci přežít desetiletí až staletí, zatímco elektronika je v okamžiku, kdy ji pořizujeme, už zastaralá. Tento nástroj má díky precizní a promyšlené práci osvědčenými postupy šanci přežít staletí. To je další důvod chápat dnešní slavnost jako výjimečný a historický okamžik...

Svatá Hora je jako pokladnice. Malý kostel plný jemné štukové výzdoby, zářící stříbrný oltář, dílo generací architektů, štukatérů a klenotníků, není snadným východiskem pro tvorbu čehokoli nového, protože vyžaduje nesmírnou pokoru. Jsem rád, že nové varhany byly s touto pokorou tvořeny a jsou dalším klenotem do této pokladnice, po výtvarné i zvukové stránce. Věřím, že jejich tón i pohled na ně bude pro návštěvníky Svaté Hory nejen potěchou, ale i inspirací.

Děkuji Vám všem, i těm, kteří tu s námi dnes nemohou být, za to, že jste umožnili vznik tohoto nástroje. Tyto varhany jsou naší společnou chloubou. Při pohledu na ně a při poslechu jejich tónů můžeme být pyšní sami na sebe, že jsme se byli schopni sjednotit na dobrém díle stejně tak jako na šikovnost českých rukou, které daly vzniknout tomuto nástroji.

Přeji Vám všem, aby Vás tento večer naplnil chválou Boží a radostí.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.