27. prosince 2007

Poděkování dárcům a předání upomínek

Věra Langová, předsedkyně Matice SvatohorskéMilí přátelé,

v této chvíli chceme vyjádřit naši vděčnost.


 

Matice Svatohorská, společenství přátel Svaté Hory, existuje více než 85 let. V roce 2000 se začíná psát její novodobá historie. Počtem svých členů sice nedosáhla své bývalé slávy, ale stala se opět důležitou součástí života Svaté Hory.

Záhy po obnovení Matice se výbor rozhodl pro podporu stavby nových varhan. V té době vzniklo několik nových nástrojů Vladimíra Šlajcha, které nás inspirovaly k tomu, abychom se na něj obrátili i ve věci svatohorských varhan. Liturgická praxe ukázala potřebu dvou nástrojů. Velké varhany ještě na svou chvíli čekají, ale menší nástroj už je na světě.

Dnešní slavnost by nebyla možná bez podpory mnoha lidí, dárců, umělců i těch, kteří přispěli svým nápadem či modlitbou. Chceme poděkovat opravdu všem a ujistit Vás, že si vážíme sebemenšího daru a příspěvku.

Shodně s rozhodnutím výboru bychom chtěli jmenovitě poděkovat těm, kteří přispěli významnou částkou nebo se mimořádným způsobem zasloužili o vznik tohoto nástroje.

Více než 100.000,- Kč darovalo pět dárců. Pro ty jsme jako výraz vděčnosti připravili diplom s poděkováním, stříbrnou medaili a prospektovou píšťalu. Prosím, aby přišli sem k nám, když budou jmenováni:

- Johannes Lobkowicz z Drahenic
- Město Příbram, zastoupené starostou doktorem Josefem Řihákem
- Akciová společnost Ravak, zastoupená panem Jindřichem Vařekou
- Společnost pro duchovní hudbu, zastoupená doktorem Jiřím Kubem
- Petr Šikoš z Dobřichovic

Částku větší než 50.000,- Kč darovali tři dárci, poslední z nich před pár dny. Pro ně jsme připravili diplom s poděkováním a stříbrnou medaili.

- Václav Klán z Příbrami, člen Svatohorského chrámového sboru a člen výboru Matice Svatohorské
- Jiří Homola z Prahy
- Doktor Otto Lang z Příbrami

Chtěli bychom alespoň takto jmenovitě poděkovat těm, kteří darovali 10.000,- Kč a více a jejichž totožnost je nám známa. Jsou to:

- Monsignore Jan Machač z Prahy
- Akciová společnost Mrazírny Plzeň - Dýšina
- Josef Šíma z Jablonce nad Nisou
- Školské sestry de Notre Dame z Prahy
- Advokátní kancelář Janák z Příbrami
- Jiří Hlaváč z Příbrami
- Akciová společnost Ravak Jih Příbram
- a inženýr Ivan Fuksa z Příbrami

Chceme poděkovat opravdu každému dárci, i tomu, kdo daroval sebemenší částku a ujistit Vás, že Svatá Hora nezapomíná. Za dobrodince je každý pátek v 7.00 hodin sloužena mše svatá.

Další komu chceme poděkovat, jsou ti, kteří vedli Matici Svatohorskou od okamžiku jejího obnovení. Ve funkci předsedy Matice Svatohorské se vystřídali do dnešního dne čtyři lidé, kteří svou osobní vahou měli a mají velikou zásluhu na vzniku varhan. Jsou to:
- Zdeněk Cikler
- Václav Hofmeister
- Pavel Šmolík
- a Věra Langová

Spolu s nimi chci poděkovat všem lidem, kteří pracovali a pracují jako členové výboru a kontrolní komise Matice.

Na podporu stavby nových varhan pořádala Matice benefiční koncerty. Chtěli bychom nyní poděkovat a předat bronzovou medaili těm, kteří na těchto koncertech účinkovali. Jsou to:

- Štěpán Rak
- Pavel Šporcl
- Jaroslav Tůma
- a Pavel Šmolík

V tuto chvíli chceme také vzpomenout na dvě osoby, které se dnešního dne nedožily a poděkovat jim. Oba dva zahynuli tragickou smrtí.

Je to člen výboru Matice Svatohorské, doktor Josef Hájek z Dobříše a jeden účinkující na benefičním koncertě, zpěvák Karel Zich.

Pevně věříme, že jsou u Pána a že se dnes s námi radují.

A nakonec chceme poděkovat tomu, který varhany vlastníma rukama vyrobil, varhanáři Vladimíru Šlajchovi. Sice se žertem říká, že od té doby, co byly vynalezeny peníze, není třeba děkovat. Ale s mistrem Šlajchem nás pojí více než jen obchodní vztah. Děkujeme mu za mimořádný přístup k dílu i k nám.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.