Jak vzniká „Svatá Hora“ aneb pohled pod pokličku

Pro co nejnázornější ukázku vzniku „Svaté Hory“ nemusím chodit daleko. Představte si, že když dnes píšu článek do druhého čísla, ještě jsem neviděl, jak vypadá číslo první (a to se na něj všichni tak těšíme). Výroba každého čísla začíná tím, že se sejde redakční rada. Rozdělíme si úlohy a dáme si termín, do kterého předložíme našemu předsedovi (vedoucímu nebo šéfovi – jak chcete) zpracované materiály.

Jak řezenští putovali na Svatou Horu

Na podzim minulého roku se skupinka řezenských poutníků vydala na pouť do Příbrami, na Svatou Horu. Pod vedením faráře Gustava Krämera, Wernera Spitzla a Ireny Seitzové odstartovala minibusem v doprovodu osobního auta a cestou sbírala ještě jednotlivé poutníky z okolí Ambergu a Nabburgu.

Dříve nebo později

Toto číslo je číslem postním. Nebo předvelikonočním, chcete-li. Což je vlastně totéž, protože po postu vždy následují Velikonoce.

Zmrtvýchvstání

Každé období církevního roku má svůj význam. Velikonoce nás vedou k prohloubení víry v Ježíše zmrtvýchvstalého, abychom si nejenom uvědomili, ale také prožili naplnění Božích zaslíbení o věčném životě. V evangeliu je více míst, které mluví o zmrtvýchvstání. Vybral jsem část z Janova evangelia, kde na setkání Marie Magdalény a zmrtvýchvstalého Ježíše můžeme nalézt podněty k obnově naší víry.

Pohřeb nebo svátek?!

Náš řeholní spolubratr Jan Nepomuk Přimda byl povolán na věčnost 3. ledna 2000 ve věku plných 70 let.

Trapas

Jednoho dne přišla moje matka, žena podnikavá, s úžasnou novinkou. Byli jsme pozváni do Příbramě na Svatou Horu, kde sloužil ranní mši papežský nuncius Giovanni Coppa. A to není vše. Monsignore Coppa se chtěl s celou rodinou setkat po bohoslužbě.

Panna Maria – Matka usmíření s Bohem

„On bude znamením, kterému se bude odporovat.“ Tato slova slyšela Panna Marie jako mladá matka, žijící v povznášející radosti z narození Mesiáše, ze setkání s pastýři a mudrci. To všechno naplňovalo její srdce vděčností k Bohu, že „shlédl na svou nepatrnou služebnici“ a že jí „učinil veliké věci ten, který je mocný.“ (Lk 1, 47; 49a).

Pokání

„Roztrhněte své srdce, a ne šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí.“ (Jl 2, 13). Na sklonku zimy každoročně vstupujeme do postní doby. Moudrá matka církev nám připomíná, co je třeba. Pokání je velmi důležitou činností křesťana, je však také velmi náročné. Jako každá lidská činnost, musí mít i kajícnost svůj důvod. Ten je vždy po ruce. Je jím hřích – vzpoura proti Bohu. Každé naše provinění s sebou nese dvojí škodu – poškozuje člověka a uráží Pána Boha.

Naše pravidelné otazníky ..., tentokrát pro pana Josefa Vacka, starostu města Příbrami

V době totality byl vztah města ke Svaté Hoře zcela negativní. Kdyby to bylo bývalo možné, tak by ji byli asi nejraději obestavěli věžáky až nahoru, aby nebyla vůbec vidět.

Nová tvář Evropy

Z papežských dokumentů...
Nalezeno 1050 článků, zobrazuji 1041 až 1050
« < 101 102 103 104 105 > »
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.