Od
Název akce
18.11.2018 Exercicie pro kněze
18.11.2018 Prohlídky svatohorské zvonice od 13 a od 15 hodin.
22.11.2018 Sv. Cecílie
24.11.2018 Prohlídky svatohorského sklepení od 13 a od 15 hodin.
25.11.2018 Ježíše Krista Krále
25.11.2018 Žehnání nových varhan
26.11.2018 Exercicie „O králi Davidovi"
02.12.2018 Vyrobte si vlastnoručně adventní věnec.
02.12.2018 Nechte si požehnat svůj adventní věnec!
02.12.2018 Prohlídky svatohorské zvonice od 13 a od 15 hodin.
08.12.2018 Ranní rorátní mše
08.12.2018 Prohlídky svatohorského sklepení od 13 a od 15 hodin.
15.12.2018 Ranní rorátní mše
15.12.2018 Adventní duchovní obnova
20.12.2018 Vernisáž výstavy betlémů