Varhany rostou

Svatohorské varhany

Stavba velkých varhan na kůru svatohorské baziliky opět postoupila a pohled na západní stěnu chrámu již dává tušit krásu nového nástroje. V následujících týdnech - po kompletaci vzduchového zásobování nástroje - již by měly zaznít první píšťaly.

 

 

Instalace nových velkých varhan ve svatohorské bazilice se z půdních prostor již dávno přenesla na kůr.

Svatohorské varhany

Po počáteční stavbě postamentu („podezdívky“ varhan), v níž je umístěno složité vedení táhel - traktury, hrací stůl se třemi manuály a pedálem, dva měchy a píšťaly tzv. spodního stroje, byl vybudován „balkon“ - přemostění postamentu nad úrovní dolních oken západní zdi, které na sobě nese věže hlavního stroje a korunní stroj, umístěný pod stropem nad vyšším západním oknem. V současnosti je stroj naplňován píšťalami (cca 2.000 ks), připravuje se připojení ventilátorů a bude následovat dointonování a ladění.

 

P. Šmolík

15. června 2018