Skip to main content

Vyšly hvězdy nad Příbramí

Napsal(a) 7.12.201821 prosince, 2018Aktuálně

Včera vpodvečer se na Svaté Hoře konalo požehnání nových varhan. Na tento den připadla podle liturgického kalendáře slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí církevní rok a která lidem také připomíná, že moc všech pozemských vládců jednou skončí, ať jsou třeba dlouhý čas zdánlivě neporazitelní.

Slavnost začala nešpory, latinsky vesperae od slova vesper čili večer. Jsou hlavně poděkováním za uplynulý den a jeho dary, zde byly také díkůvzdáním za to, že se po deseti letech zdařilo velkolepé dílo. Tradice nešpor sahá hluboko do středověku, proto v přítomných vyvolávaly vzpomínku na desítky generací, které navštěvovaly Svatou Horu před námi. Předci by se divili, co se za téměř osm století z malé kapličky stalo.

Nové varhany byly postaveny za peníze, které mezi sebou vybrali naši současníci, a tak se nabízí otázka: „Proč měli tito dárci pocit, že má smysl v dnešní době a ještě ke všemu v naší, jak nám tvrdí média, nejateističtější zemi Evropy, pořizovat do svatohorského kostela nové varhany?“ Nejspíš byly jejich pohnutky tytéž, z jakých obětovali část svých peněz i dávní mecenáši Svaté Hory – prospěch celého národa a to, čemu věřili a věří.

„Vidím trochu rozverný manýrismus předcházející ranému baroku, baroko monumentální, nebo spíš až rozněžnělé rokoko?“

Nové varhany jsou napohled opravdu krásné. Jejich architektura je v souladu se současným interiérem kostela, radikálně změněným začátkem minulého století. Nejednoho návštěvníka jistě napadne: „Vidím trochu rozverný manýrismus předcházející ranému baroku, baroko monumentální, nebo spíš až rozněžnělé rokoko?“ Každopádně tyto varhany dokonale a velkolepě vyplňují západní stranu nevelké baziliky, která díky nim získala nový, monumentální rozměr.

Krásná byla i Bachova hudba, která se během následujícího koncertu linula prostorem kostela ve zcela přiměřené intenzitě. Nový nástroj jistě nebude sloužit jen při bohoslužbách, ale i při koncertech, na které si, doufejme, najde čas stále více lidí. Svatá Hora tu vždycky byla a je pro všechny, věřící i nevěřící. Současné personální obsazení Svaté Hory počínaje duchovní správou přes hudebníky a další civilní zaměstnance je příslibem, že to tak bude i nadále.

Jsme na začátku adventu, během kterého se připravujeme na Vánoce. Když se Ježíšek v Betlémě narodil, na obloze se ukázala hvězda, za kterou se mudrci s důvěrou vydali. Součástí nových svatohorských varhan jsou hvězdy hned čtyři. Nacházejí se na střechách pedálových skříní a jsou opatřeny zvonky různé síly, barvy zvuku a konstrukce, které se stejně jako včera budou rozeznívat při zvláštních příležitostech. Hvězdy se při cinkání zvonků vesele otáčejí a svým leskem přitahují zrak lidí, kteří se na ně dívají se stejnou radostí, jako kdysi hleděli na hvězdu betlémskou. Ať pro nás září mnoho let, běžte se na ně podívat!