Adventní duchovní obnova v bazilice – vede Mons. Ondřej Pávek

Od 9 hodin se začíná mší sv. s duchovním slovem, po mši sv. adorace Nejsv. Svátosti, možnost sv. smíření, zakončení krátkým koncertem ve 12 hod. Ostatní mše sv. v 7 a v 17 hod. (s nedělní platností).

Datum

Pro 07 2019

Čas

9:00 - 12:30

Místo

bazilika
bazilika